Izgradnja kapaciteta

U poslednjih nekoliko godina, UNHCR posvećuje posebnu pažnju ciljanoj obuci i izgradnji kapaciteta državnih službenika u nadležnim državnim organima i organizacijama civilnog društva. To obuhvata organizaciju obuka o izgradnji sistema azila, unapređenju postupka azila, važećim međunarodnim standardima u oblasti azila, uslovima prihvata, kao i podršku učešću vlasti i predstavnika civilnog društva na relevantnim međunarodnim kursevima i konferencijama, itd.

Posebna pažnja i dalje se posvećuje pomoći zajednicama domaćina i senzitiviziranju zajednica domaćina. U 2018. godini, Agencija Ujedinjenih nacija za izbeglice (UNHCR) i Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) pokrenuli su projekat Lokalne inicijative za socijalnu inkluziju mladih Roma i Romkinja (Local initiatives for improved social inclusion of young Roma) s ciljem da se poveća socijalna inkluzija Roma na lokalnom nivou, sa posebnim fokusom na interno raseljena lica. Projekat je nastavljen 2020. godine i trajao je do kraja 2022. godine. Projekat obuhvata obuke i različite aktivnosti sa mladim Romima i Romkinjama i njihovo zapošljavanje pod ugovorima za volontere Ujedinjenih nacija (UNV) u institucijama na lokalnom nivou.

Predlog projekta za Evropski fond omladinske inicijative (EYIF) za 2019. godinu pod nazivom Lokalni glasovi za globalne promene, koji su predložili mladi Romi i Romkinje, odabran je i uvršten u grupu pobednika za EYIF 2019.