Select a language for our global site:

Select a country site:
 
UNHCR och Ericsson ingår partnerskap

UNHCR och Ericsson ingår partnerskap

FN:s flyktingorgan UNHCR och informations- och kommunikationsföretaget Ericsson har ingått ett globalt partneravtal som kommer att underlätta att få fram internetuppkoppling vid flyktingkatastrofer. Avtalet innebär att Ericsson direkt stödjer UNHCR:s “Refugee...

UNHCR:s remissvar på utredningen om krav för svenskt medborgarskap

UNHCR:s remissvar på utredningen om krav för svenskt medborgarskap

UNHCR:s remissvar på slutbetänkandet av utredningen om språk- och samhällskunskapskrav för svenskt medborgarskap.  UNHCR:s representation för de nordiska och baltiska länderna har lämnat sitt remissvar gällande Slutbetänkandet av utredningen om språk- och...

Intresserad av att dela med dig av dina erfarenheter som flykting?

Intresserad av att dela med dig av dina erfarenheter som flykting?

UNHCR:s representation för de nordiska och baltiska länderna startar ett talarprogram för flyktingar – ett initiativ för personer med flyktingbakgrund som brinner för flyktingars rättigheter och vill dela med sig av sina egna erfarenheter. Syftet med programmet är att...

10 Fakta om flyktingar

10 Fakta om flyktingar

UNHCR, FN:s flyktingkommissariat, ger dig 10 viktiga fakta om flyktingar – för en faktabaserad diskussion.