Izbor jezika za ovu sekciju:

Izbor jezika za globalni sajt:

Izbor lokalnog sajta:
 

Saopštenja

Međunarodni dan žena u Srbiji

Međunarodni dan žena u Srbiji

Žene su i dalje dvostruko zaposlene – i na poslu i kod kuće Povodom Međunarodnog dana žena, događaj „Žene i rad: dvostruko zaposlene“ ukazao je na nove aspekte neravnopravnosti sa kojom se žene danas suočavaju u svakodnevnom životu, naročito na polju rada i kućnih...

UNHCR: Poseta Krnjači

UNHCR: Poseta Krnjači

Šef predstavništva Agencije UN za izbeglice, pomoćnica Komesara za izbeglice i migracije, Regionalni koordinator za izbeglice SAD,  šef programa CRS i predstavnici Fonda Ana i Vlade Divac otvorili su danas dve renovirane barake za izbeglice u centru za tražioce azila...