Izbor jezika za ovu sekciju:

Izbor jezika za globalni sajt:

Izbor lokalnog sajta:
 

Saopštenja

UNHCR i GIZ na istom zadatku

UNHCR i GIZ na istom zadatku

Visoki komesarijat Ujedinjenih nаcijа zа izbeglice UNHCR i Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ, potpisali su Pismo o namerama uspostavljanja saradnje u cilju promovisanja i podrške integraciji izbeglica i migranata, koji poseduju potreban pravni status u...