'
;

Lokal integration

Integration är en viktig del av en flyktings resa

Miljontals flyktingar runt om i världen lever år efter år med lite hopp om att någonsin återvända hem. Vissa kan inte eftersom deras länder är drabbade av ändlösa konflikter eller för att de är rädda för förföljelse om de skulle återvända.

I de fall där repatriering inte är ett alternativ kan ett hem i asyllandet och integration i det lokala samhället erbjuda en varaktig lösning på en svår situation och en möjlighet att bygga ett nytt liv.

Lokal integration är en komplex process som sker gradvis med juridiska, ekonomiska, sociala och kulturella dimensioner. Det ställer stora krav på både individen och det mottagande samhället. Att erhålla medborgarskap i asyllandet blir i många fall resultatet av denna process. UNHCR uppskattar att 1,1 miljoner flyktingar i världen blev medborgare i sitt asylland under det senaste årtiondet.