Select a language for our global site:

Select a country site:
 
Familier må få beskyttelse sammen

Familier må få beskyttelse sammen

Norge, Danmark og Sverige har de siste årene strammet inn regelverk og praksis for familiegjenforening. Det fører til at familier ikke får beskyttelse sammen.

10 Fakta om flyktinger

10 Fakta om flyktinger

UNHCR, FNs høykommisær for flyktninger, gir deg ti viktige fakta om flyktninger, som kan bidra til en mer faktabasert diskusjon.

Flyktningentreprenører skaper arbeidsplasser i Rwanda

Flyktningentreprenører skaper arbeidsplasser i Rwanda

UNHCRs partner i Rwanda, Inkomoko, lærer opp flyktningentreprenører i forretningsferdigheter. Resultatene er slående: Flyktningene blir mer selvhjulpne, skaper bedre levekår for seg selv, og skaper arbeidsplasser og økonomisk vekst.