Select a language for our global site:

Select a country site:
 
10 Fakta om flyktinger

10 Fakta om flyktinger

UNHCR, FNs høykommisær for flyktninger, gir deg ti viktige fakta om flyktninger, som kan bidra til en mer faktabasert diskusjon.

Flyktningentreprenører skaper arbeidsplasser i Rwanda

Flyktningentreprenører skaper arbeidsplasser i Rwanda

UNHCRs partner i Rwanda, Inkomoko, lærer opp flyktningentreprenører i forretningsferdigheter. Resultatene er slående: Flyktningene blir mer selvhjulpne, skaper bedre levekår for seg selv, og skaper arbeidsplasser og økonomisk vekst.