Select a language for our global site:

Select a country site:
 
Familier må få beskyttelse sammen

Familier må få beskyttelse sammen

Norge, Danmark og Sverige har de siste årene strammet inn regelverk og praksis for familiegjenforening. Det fører til at familier ikke får beskyttelse sammen.