Izbor jezika za ovu sekciju:

Izbor jezika za globalni sajt:

Izbor lokalnog sajta:
 

Saopštenja

UNHCR u Srbiji COVID-19

Opšte informacije Agencija UN za izbeglice i partneri pažljivo prate razvoj situacije i smernice o virusu COVID-19 koje izdaju Svetska zdravstvena organizacija i državni organi. Borba protiv ove zaraze predstavlja globalni izazov koji zahteva međunarodnu solidarnost i...