Izbor jezika za ovu sekciju:

Izbor jezika za globalni sajt:

Izbor lokalnog sajta:
 

Saopštenja

UN75: Budućnost koju želimo, UN koje su nam potrebne

UN75: Budućnost koju želimo, UN koje su nam potrebne

21. septembar 2020. U jeku pandemije COVID-19, konsultacije koje su Ujedinjene nacije sprovele širom sveta ukazuju na veliki apel da se deluje na polju nejednakosti i klimatskih promena, kao i za više solidarnosti. Ujedinjene nacije su u januaru 2020. godine pokrenule...

Savet izbeglicama i tražiocima azila u Srbiji

Predstavništvo Agencije UN za izbeglice u Srbiji duboko ceni strpljenje i razumevanje koje ste pokazali tokom prva dva meseca pandemije virusa COVID-19. Uvereni smo da je činjenica da ste prepoznali ozbiljnost situacije i pratili smernice Komesarijata za izbeglice i...