Dansk nødhjælpsbidrag til UNHCR øger den livreddende hjælp til 30.000 congolesiske flygtninge i Angola

Konflikten i Den Demokratiske Republik Congo har indtil videre fordrevet 1,3 mio. civile, og mere end 30.000 congolesere er flygtet til Angola.

I det nordlige Angola ankommer dagligt 300-500 flygtninge på flugt fra voldelige angreb i Kasai regionen i Den Demokratiske Republik Congo (DRC). Konflikten i landet har indtil videre fordrevet 1,3 mio. civile, og mere end 30.000 congolesere er flygtet under desperate vilkår for at søge tilflugt i nabolandet Angola.

Kvinder og børn ankommer med alvorlige skader og sår og melder om både chikane, voldtægter og drab. De congolesiske flygtninge, hvoraf hovedparten er kvinder og børn, har akut behov for medicinsk og psykologisk behandling, beskyttelse, husly, mad og basale fornødenheder.

”Bidrag fra Danmarks nødhjælpspulje gør det muligt for UNHCR at øge indsatsen i flygtninge-nødsituationer verden over, redde liv og hjælpe fordrevne mennesker med akutte beskyttelsesbehov samt levere humanitære kerneydelser. Med 1 mio. USD, taget fra den danske nødhjælpspulje, kan UNHCR styrke den underfinansierede humanitære indsats for de congolesiske flygtninge, der er undsluppet vold og konflikt og nu søger beskyttelse, husly og mad i Angola,” siger UNHCRs regionale repræsentant for Nordeuropa, Pia Prytz Phiri.

UNHCR roser Angolas regering for at holde grænserne åbne og for at give UNHCR uhindret adgang til formelle og uformelle grænseovergange. UNHCR har etableret fælles nødkoordineringsmekanismer med de angolanske myndigheder for at levere livreddende bistand sammen med andre FN-agenturer og partnere såvel som at forberede sig på muligheden for, at situationen forværres yderligere.

Nuværende estimater forudsiger 50.000 ankomne flygtninge fra Den Demokratiske Republik Congo inden udgangen af 2017. Forholdene i modtagecentrene i Angolas provins Lunda Norte er ekstremt dårlige og overfyldte. Mange børn lider af feber, malaria og andre tropiske sygdomme. Vand- og sanitetssituationen i modtagecentrene er under nødstandarden.

Det danske nødhjælpsbidrag på 1 mio. USD vil blive brugt på at imødekomme de prioriterede behov, herunder: Styrke den overordnede beskyttelse af flygtningene, sørge for husly og basale fornødenheder, opruste sundheds- og ernæringsscreening, udvide overvågning af ernærningsbehandling, sikre biometrisk registrering, udvide vand-, sanitets- og hygeiejnefaciliteter, støtte ofre for seksuel og kønsbaseret vold samt muliggøre en fremtidig indskrivning af flygtningebørn i uddannelsessystemet.

UNHCR har appelleret for 102,5 mio. USD til den kongolesiske situation – Angola, som dækker behovet for omkring 1,3 mio. fordrevne i perioden fra januar til december 2017. Den humanitære indsats er kraftigt underfinansiert, da man kun har modtaget 9% af det samlede krav om økonomisk støtte. Støtten til humanitære aktiviteter i Angola er også underfinansieret, da UNHCR kun har modtaget 19% af de anmodede midler og dermed mangler 29,6 mio. USD til at yde hjælp for flygtninge og internt fordrevne i landet.

Danmark som UNHCR-donor

Danmark bidrager i starten af hvert år med en nødhjælpspulje (Emergency Reserve Fund) på 50,5 mio. DKK (7,2 mio. USD), som UNHCR kan fordele til indsatser, hvor behovene er mest akutte. Puljens fleksibilitet gør det muligt for UNHCR at reagere på nødsituationer, hvilket redder liv og hjælper mennesker på flugt med kritiske beskyttelsesbehov og akutte, basale fornødenheder.

Danmark har længe været placeret blandt UNHCRs top ti donorer og var UNHCRs 9. største donor i 2016. Udover nødhjælpspuljen (Emergency Reserve Fund) yder Danmark også et andet fleksibelt bidrag på 160 mio. DKK i ikke-øremærket støtte. Dette bidrag er af afgørende betydning for støtten til blandt andet såkaldte ”glemte” flygtningekriser, der er kritisk underfinansierede, fordi de kun modtager minimal offentlig opmærksomhed.