Afghanistan

Afghanistan oplever i øjeblikket en akut humanitær krise. Vold, konflikt og usikkerhed har tvunget hundredtusindvis af afghanere på flugt, i høj grad kvinder og børn.

Over tre millioner mennesker er i dag internt fordrevet i landet.

Den seneste bølge af vold, uro og naturkatastrofer er endnu et tilbageslag for den afghanske befolkning, der har været plaget af mere end 40 års konflikt, fattigdom og fødevareusikkerhed. 

Situationen er bekymrende og alarmerende, og både flygtninge og fordrevne samt nabolandene er presset til bristepunktet. Giv et bidrag i dag og hjælp os med at hjælpe de mange familier, som er tvunget på flugt.

Giv et bidrag nu

For 250 kr.

kan du give fem varme tæpper til børn og voksne, der er tvunget på flugt i Afghanistan


For 500 kr.

kan du give to varmeovne til familier på flugt i Afghanistan, så de kan holde varmen


For 650 kr.

kan du give kontant-nødhjælp til forældre på flugt i Afghanistan, så de kan købe livsvigtige fornødenheder som mad, medicin og brændsel


Krisen i tal
Sidst opdateret januar 2024

“Vi havde ingen tid til at samle vores ting. Vi flygtede med kun et tæppe.” 

– Maryam, 24, internt fordrevet afghansk kvinde i Mazar-e Sharif. 

Situationen i Afghanistan:

Den nuværende humanitære situation i Afghanistan er dybt bekymrende og kræver øjeblikkelig opmærksomhed fra det internationale samfund.

Kvinder og piger er særligt udsatte grupper. Piger nægtes adgang til at gå i skole efter 5. klasse og kvinder er bl.a. blevet forment adgang til landets parker, udelukket fra landets universiteter, nægtet at arbejde i nødhjælpsorganisationer, og når de bevæger sig rundt i landet, skal de være ledsaget af en mandlig værge.

Mere end tre millioner afghanere er tvunget på flugt internt i Afghanistan, og mange opholder sig i lejre eller midlertidige boliger og mangler basale fornødenheder som mad, rent vand og lægehjælp.

På grund af situationen i Afghanistan er fem millioner afghanere flygtet til nabolande som bl.a. Iran og Pakistan. Dette skaber en ekstra byrde for disse værtssamfund, som UNHCR også har et ansvar for at hjælpe.

Sådan hjælper UNHCR, FN’s flygtningeorganisation:

Beskyttelse og registrering: UNHCR registrerer og identificerer mennesker tvunget på flugt i Afghanistan og i nabolandene. Det giver mennesker på flugt en juridisk status og bl.a. beskyttelse mod tvangsudvisning og andre overgreb.

Nødhjælp og livsnødvendige fornødenheder: I tæt samarbejde med vores lokale partnere, giver UNHCR nødhjælp som bl.a. mad, rent drikkevand, kontant-nødhjælp og midlertidigt husly til de mest sårbare mennesker på flugt og internt fordrevne i Afghanistan.

Husly: UNHCR opretter flygtningelejre og sørger for midlertidige boliger til mennesker, der er tvunget på flugt fra deres hjem pga. konflikter, krig og forfølgelse og til internt fordrevne, som rammes af naturkatastrofer som f.eks. jordskælv.

Uddannelse og beskæftigelse: UNHCR er med til at give mennesker på flugt adgang til skole, uddannelse og beskæftigelse, så børn, unge og ældre kan genopbygge deres liv der, hvor de opholder sig.

Genforening: UNHCR bistår med processen for familiesammenføring, så mennesker på flugt kan blive genforenet med savnede familiemedlemmer, der måske er spredt over forskellige områder eller lande.

Beskyttelse af særligt sårbare: UNHCR er særligt opmærksomme på beskyttelsen af sårbare mennesker som bl.a. kvinder, gravide, børn og mennesker med særlige behov. Vi arbejder for at sikre, at de får passende støtte som bl.a. psykosocial hjælp og beskyttelse mod kønsbaseret vold.

Advocacy og politisk arbejde: UNHCR engagerer sig i diplomati og politisk arbejde for at fremme rettigheder for mennesker, der er tvunget på flugt og forbedre deres situation både i Afghanistan og i modtagerlandene. Dette inkluderer at arbejde med regeringer og andre interessenter for at sikre en ansvarlig flygtningepolitik og lovgivning.

Langsigtet støtte: UNHCR hjælper mennesker tvunget på flugt med at genopbygge deres liv på lang sigt. Det kan omfatte programmer, der styrker deres økonomiske situation, den sociale integration i deres værtslande og muligheden for at vende tilbage til deres hjemland, når forholdene tillader det.

UNHCR samarbejder tæt med andre humanitære organisationer og regeringer for at sikre en koordineret indsats for at imødekomme de akutte humanitære behov og beskytte rettighederne for de mange afghanere, der er berørt af konflikten og usikkerheden i Afghanistan.

Støt vores arbejde i dag

Få de senest opdaterede tal om situationen i Afghanistan her – eller læs vores seneste opdateringer her.

Senest opdateret 5. januar 2024