Nødsituationer

Når en krise pludselig bryder ud og driver mennesker på flugt, skal der tænkes og handles hurtigt – og UNHCR kan have et nødberedskab på plads inden for 72 timer.

UNHCR definerer en humanitær nødsituation som en situation, hvor flygtninge, asylansøgere eller statsløse mennesker er truet på deres liv, levned eller rettigheder, hvis ikke der bliver reageret prompte.

Samtidig er det en situation, som kræver en ekstraordinær indsats og respons udover det arbejde og den kapacitet, som UNHCR allerede har i det pågældende land eller område.

UNHCR’s respons i nødsituationer har henover årene voksede sig stærkere, hurtigere og mere effektiv. I 2017 blev en ny Emergency Policy introduceret. Den smidiggør de interne procedurer og gør det dermed lettere og hurtigere at mobilisere både de menneskelige, materielle og finansielle ressourcer, der er behov for, når der skal reageres i en krisesituation.

Vores eksperter står hele tiden klar til at blive sendt ud i verden – og UNHCR kan have et nødberedskab afsted inden for 72 timer, takket være et globalt netværk af leverandører og vores partnere.

Når UNHCR reagerer på en nødsituation er det mennesker, der er i fokus: Det handler om at redde liv, at yde beskyttelse og at sikre, at grundlæggende behov bliver dækket.

Allerede i første fase af en nødoperation sætter UNHCR fokus på løsninger og et tidligt engagement med aktører på udviklingsområdet, for det er afgørende at tænke ambitionen om varige løsninger for flygtningene og værtssamfundene ind i alle aktiviteter helt fra begyndelsen.

Det er stater, der har det primære ansvar for at sikre beskyttelsen af personer, der søger tilflugt som flygtninge på deres territorie. UNHCR’s mandat betyder, at vi arbejder med – og støtter – regeringer, myndigheder og værtssamfund i deres reaktioner på en nødsituation, herunder at fremme og supplere beskyttelsen, den humanitære bistand og arbejdet hen imod løsninger.