Ofte stillede spørgsmål

Hvad er forskellen mellem UNHCR og UNRWA?

I 1949 oprettede FN’s Generalforsamling to forskellige agenturer – FN’s Flygtningeorganisation (UNHCR) og FN’s Hjælpeorganisation for Palæstinensiske Flygtninge i Mellemøsten (UNRWA) – med komplementære roller for at hjælpe og beskytte flygtninge i kriser rundt om i verden.

UNRWA har FN’s mandat til at levere humanitær hjælp og beskyttelse til palæstinensiske flygtninge i fem operationsområder, herunder Vestbredden (og Østjerusalem), Gaza, Syrien, Libanon og Jordan. Det omfatter bl.a. uddannelse, sundhedspleje og akut nødhjælp. Palæstinensiske flygtninge, der bor i disse områder, falder ikke ind under UNHCR’s mandat. Dog har UNHCR under visse omstændigheder mandat til at give beskyttelse og hjælp til palæstinensiske flygtninge, når de befinder sig uden for UNRWA’s operationsområder. Læs mere om UNRWA på deres website her.

UNHCR blev etableret for at hjælpe de millioner af mennesker, der mistede deres hjem under Anden Verdenskrig. I dag arbejder vi i over 135 lande for at beskytte og skabe langsigtede løsninger for flygtninge, fordrevne, asylansøgere og statsløse overalt i verden.

Hvor mange penge går egentlig til mennesker på flugt, når jeg støtter UNHCR, FN’s Flygtningeorganisation? Og hvad er forskellen på en migrant og en flygtning?

Det er nogle af de typiske spørgsmål, vi får fra bidragydere som dig om vores arbejde. Spørgsmål, som vi sætter utrolig stor pris på, fordi de viser, at I er mange, der interesserer jer for og engagerer jer i at hjælpe, beskytte og skabe fremskridt for mennesker på flugt. Herunder har vi samlet svar på nogle af de mest typiske spørgsmål, som vi modtager.

Hvor mange penge går direkte til mennesker på flugt?

I UNHCR går 85 % af alle indsamlede midler direkte til vores arbejde ude i felten med at give akut beskyttelse og livreddende nødhjælp til mennesker tvunget på flugt. 7 % går til globale programmer, som styres fra vores hovedkontor. Det er bl.a. initiativer for at beskytte flygtninge og fordrevne mod klimaforandringer, sikre bedre oplysning om og forebyggelse af kønsbaseret vold samt sikre at vores nødhjælpsberedskab er klar, så vi akut kan rykke ud, når en ny flygtningekrise opstår. Kun 8 % af vores midler går til administration. Støtter du derfor med et bidrag på 100 kr., går 92 kr. direkte til mennesker på flugt.

Hjælpeorganisationer er forpligtet til at offentliggøre deres regnskaber. Du kan læse vores seneste Global Report her. Du kan desuden følge resultaterne af vores arbejde i de enkelte flygtningekriser, og dermed hvordan vi bruger de midler, vi indsamler her på vores portal.

Hvad er forskellen på en migrant og en flygtning?

Der kan være mange årsager til, at mennesker forlader deres hjemland og rejser til andre lande. Det kan være, at de søger bedre leveforhold, arbejde eller uddannelsesmuligheder. Måske har de familie eller relationer i andre lande. Migration har altid fundet sted, alle steder i verden, men der er en stor forskel på migranter og de mennesker, der tvinges på flugt. Mennesker, der tvinges på flugt fra krig, konflikt og forfølgelse, defineres som flygtninge af FN’s Flygtningekonvention fra 1951. Flygtninge kan ikke sendes tilbage til deres land, så længe deres liv og frihed er i fare i hjemlandet. Verden har givet UNHCR et unikt mandat, som forpligter os til at beskytte, hjælpe og finde løsninger for verdens flygtninge og fordrevne. 

Skal flygtninge ikke blot hjælpes i deres nærområde?

70 % af verdens flygtninge opholder sig i nærområderne, dvs. i nabolande til deres eget land. Samtidig har langt de fleste mennesker, tvunget på flugt fra krig, konflikt og forfølgelse, slet ikke forladt deres land, men er internt fordrevne. Det er derfor i nærområderne eller i selve konfliktområderne, at 90 % af alle vores medarbejdere opererer, bl.a. for at sikre akut beskyttelse, nødhjælp samt iværksætte initiativer, der er med til at give mennesker på flugt et tryggere og mere meningsfuldt liv, hvor de er. Da 76 % af alle verdens flygtninge og fordrevne opholder sig i lav- og mellemindkomstlande, er det også helt essentielt, at vi i et rigt land som Danmark er med til at tage ansvar for at adressere de menneskelige tragedier, løse konflikterne og skabe langsigtede løsninger for mennesker på flugt. For langt de fleste mennesker på flugt gælder det, at de bare ønsker at kunne vende hjem til deres land igen, så snart det er muligt. Men indtil da, er det vigtigt, at de bliver inkluderet i de værtslande, der huser dem. Du kan læse mere i UNHCRs nyeste Global Trends-rapport her.

Hvorfor har jeg ikke hørt om UNHCR før nu?

UNHCR, FN’s Flygtningeorganisation, kunne i 2021 fejre 70 års jubilæum, og i al den tid har vi oplevet stor opbakning til vores arbejde fra den danske regering og den danske befolkning. Vi blev etableret af FN’s Generalforsamling i 1950 i efterdønningerne af Anden Verdenskrig for at hjælpe millioner af europæere, der var flygtet eller havde mistet deres hjem. Lige siden har vi hjulpet over 50 millioner mennesker tvunget på flugt med beskyttelse og støtte til at starte et nyt liv. Det er dog først i 2017, at UNHCR har etableret et dansk team i Danmark, som bl.a. har til formål at oplyse om verdens flygtningekriser, skabe engagement og indsamle penge til vores arbejde blandt mennesker som dig.

Hvordan adskiller I jer fra andre humanitære organisationer bl.a. UNICEF?

UNHCR, FN’s Flygtningeorganisation, er den specialorganisation under FN-familien, som beskytter og yder hjælp til mennesker tvunget på flugt fra krig, vold og forfølgelse. Vi er den FN-organisation, som er forpligtet til at træde til i alle akutte flygtningekriser – hvor end på kloden, de opstår. Samtidig er vi forpligtet til at blive og hjælpe, indtil der er fundet varige løsninger. Derfor er vi bl.a. fortsat massivt til stede i lande som Afghanistan og Syrien og de omkringliggende lande. Vi hjælper og beskytter børn såvel som voksne, som er på flugt. UNICEF, som også er en del af FN-familien, har et andet mandat, som har fokus på at hjælpe og beskytte alle børn dvs. ikke nødvendigvis børn på flugt. På den måde komplementerer vores arbejde hinanden, og UNHCR og UNICEF arbejder tæt og ofte sammen ude i de store operationer i verdens brændpunkter. Vi har bl.a. i samarbejde etableret de såkaldte Blue Dots i landene omkring Ukraine, hvor udsatte flygtninge som enlige mødre, uledsagede børn eller flygtninge fra LGBTQI+-miljøet kan få et trygt sted at opholde sig og rådgivning, støtte og vigtig information om deres rettigheder.

Vi håber, at du er blevet klogere på UNHCR, og hvad vi gør – og hvis du brænder inde med nogle spørgsmål eller har ideer til, hvordan vi kan forbedre vores indsats eller vores kommunikation for at gøre den endnu mere relevant for dig, vil vi meget gerne høre fra dig. Vi sidder parat ved tasterne, hvis du sender os en e-mail på [email protected].