UNHCR i Danmark

Globale funktioner

I FN Byen i København finder du UNHCR’s privatsektorafdeling, fundraising- og kampagneafdeling, som leder UNHCR’s voksende globale samarbejde med den private sektor og vores engagement med offentligheden. Samarbejdet med den private sektor giver UNHCR en uvurderlig økonomisk støtte, en stærk stemme til støtte for flygtninge, samt innovation og teknisk ekspertise, som forbedrer vores operationelle kapacitet.

I FN Byen findes endvidere de globale teams, der arbejder med digital udvikling og brand management, kommunikationsovervågning, analyse og rapportering. Her sidder også afdelingen for datahåndtering, der er afgørende for planlægning, styring og levering af UNHCR’s programmer. Afdelingen udarbejder de årlige statistikker om flygtninge og andre fordrevne personer, herunder information om deres oprindelseslande og nuværende værtslande.

Afdelingen for registrering af flygtninge og digital håndtering af flygtninges identitet er også placeret i København, hvor der arbejdes med innovative nye løsninger for identitetshåndtering, der er afgørende for at kunne beskytte, hjælpe og finde løsninger til mennesker, der har været tvunget til at flygte fra deres hjem.

Adgang til kvalitetsuddannelse er en menneskeret for ethvert barn og den bedste investering i et flygtningebarns fremtid. UNHCR’s globale uddannelsesteam er også placeret i FN Byen og støtter landeoperationerne ved at levere værktøjer og vejledning til at øge flygtninges adgang til uddannelse.

 

Vores aktiviteter i Danmark

UNHCR’s Repræsentation for de Nordiske og Baltiske Lande dækker Danmark, Estland, Finland, Island, Letland, Litauen, Norge og Sverige. Repræsentationen, der blev etableret i 1985, er beliggende i Stockholm, men har siden juni 2017 været repræsenteret i FN-Byen i København via et forbindelseskontor, der tager sig af kommunikations- og juridiske spørgsmål vedrørende Danmark.

Læs mere om vores arbejde i regionen her