'
;

Ledige stillinger i UNHCR

Info om lokale, regionale og globale jobmuligheder hos UNHCR, FN's Flygtningeorganisation.

Ledige stillinger hos UNHCR i Danmark

På FN Byens hjemmeside her kan du løbende se opslag om ledige stillinger hos UNHCR (og de andre tilstedeværende FN organisationer) i FN Byen i København.
Søger du muligheder for et praktik-forløb hos UNHCR, kan du se opslag fra alle tilstedeværende FN organisationer) på FN Byens hjemmeside her.

 


 

Regionale stillinger

Ledige stillinger hos UNHCRs Repræsentation for de Nordiske og Baltiske Lande, herunder praktikant-stillinger, opslås her.

 


 

Globale stillinger

Information om ledige stillinger i UNHCRs operationer rundt omkring i verden kan findes på UNHCRs Careers Website (engelsk).