Situationen i Venezuela er meget ustabil, og konflikt og vold har tvunget millioner af landets indbyggere på flugt.

På trods af en stigning i antallet af spontane tilbagevendelser til Venezuela, fortsætter strømmen af venezuelanske borgere, der søger beskyttelse og hjælp i nabolandene.

Antallet af flygtninge og migranter fra Venezuela har nu overskredet syv millioner, hvoraf flertallet (seks millioner) er bosat i Latinamerika og Caribien. Mange af disse har været tvunget på flugt fra deres hjem i mange år.

Støt i dag

For 300 kr.

Kan du dække omkostningerne for dokumentation og integration for en venezuelansk flygtning.

For 1.000 kr.

Kan du betale for psykosocial støtte og rådgivning til 30 venezuelanske flygtninge.

For 2.000 kr.

Kan du give medicinsk behandling til en venezuelansk flygtning med en livstruende tilstand.

Se de seneste opdateringer om situationen i Venezuela her

Opdateret 5. januar 2024

Situationen i Venezuela:

Mere end syv millioner venezuelanere er blevet tvunget på flugt fra vold og konflikt.

Ifølge UNHCR og IOM (International Organization for Migration), er omkring 200.000 personer fra Venezuela anerkendt som flygtninge, mens mere end en million venezuelanere har indgivet asylansøgninger og afventer svar fra nationale myndigheder. Yderligere fire millioner venezuelanere har fået opholdstilladelser og andre former for lovbestemt ophold. 

Samtidig viser den seneste analyse, at millioner af venezuelanere stadig ikke har råd til tre måltider om dagen, de mangler sikre og ordentlige boliger, støder på udfordringer med at få adgang til lægehjælp og er ude af stand til at arbejde for at forsørge sig selv og deres familier.

Værtslandenes og -samfundenes solidaritet har gjort det muligt at genbosætte flygtninge og migranter fra Venezuela, bl.a. gennem tildeling af asyl og implementering af lovbestemte opholdsordninger, der letter adgangen til dokumentation og grundlæggende socioøkonomiske rettigheder.

For at hjælpe værtslandene med at imødegå de vedvarende behov hos venezuelanske flygtninge og migranter har UNHCR lanceret Refugee and Migrant Response Plan (RMRP). Denne flerårige plan samler 228 partnere, der implementerer humanitære, beskyttelsesmæssige og socioøkonomiske integrationsaktiviteter for at hjælpe omkring millioner af flygtninge og migranter fra Venezuela samt personer i transit og påvirkede værtsamfund i Latinamerika og Caribien.

Antallet af venezuelanere, der vender tilbage fra lande, de tidligere flygtede til, er støt stigende – primært motiveret af mangel på integration, tilfælde af intolerance og fremmedhad samt ønsket om familiesammenføring og opfattelsen af en forbedret økonomisk fremtid i Venezuela.

Ifølge Venezuelas udenrigsministerium er mere end 300.000 af landets borgere vendt tilbage siden september 2020. Trods dette står de tilbagevendte over for vanskeligheder med at få adgang til job, sociale ydelser og boliger.

“Vi gik i 11 dage og måtte sove udenfor. Vi flygtede, fordi de truede med at dræbe os. Min bror blev dræbt … Jeg var også lige ved at blive dræbt.”

– Ana, venezuelansk kvinde i Ecuador

 

Sådan hjælper UNHCR

I hele regionen har UNHCR styrket sin indsats og arbejder tæt sammen med regeringer og partnere, især med IOM, Den Internationale Organisation for Migration, for at støtte en koordineret og omfattende indsats for at imødekomme flygtningenes og migranternes behov.

Vi har bl.a. intensiveret vores tilstedeværelse og indsats i centrale grænseområder for at reducere risici, herunder menneskehandel og overgreb. Vi arbejder også på at identificere mennesker, der har særligt behov for beskyttelse som eksempelvis uledsagede børn, gravide og ældre. UNHCR yder også nødhjælp som bl.a. drikkevand og hygiejnekit samt juridisk rådgiving til venezuelanere, når de ankommer til nabolandene.

Projekter og samarbejde: UNHCR samarbejder med lokale myndigheder og NGO’er for at finde løsninger for dem, der vender tilbage til landet. UNHCR deltager også i pilotprojekter for reintegration for at forbedre levevilkårene og forhindre yderligere tvangsfordrivelser.

Støtte og beskyttelse: UNHCR fortsætter sit engagement i at støtte og beskytte venezuelanske flygtninge og migranter. De samarbejder aktivt med partnere for at sikre deres grundlæggende rettigheder og trivsel.

Håb for fremtiden: Gennem samarbejde og handling sigtes der mod at gøre en positiv forskel i menneskers liv og give dem håb om en bedre fremtid.

“Det tog os over syv dage at nå Peru. Til sidst havde vi ikke mere at spise. Alt, hvad vi havde, gav vi til vores søn, som også måtte gå uden mad i over 24 timer. Han er kun tre år.”

– Gerardo, venezuelansk far, flygtet til Peru