Flugten til Europa

Selv om 70% af alle flygtninge i verden opholder sig i deres nabolande, er der en del, som tager flugten over Middelhavet. 

Ruten over Middelhavet er utrolig farlig, og alt for mange mennesker stuves sammen på usikre både af menneskesmuglere. 

Det estimeres at 2.734 mennesker mistede livet på vej over Middelhavet i 2023

 

 

Støt i dag

For 80 kr.

Kan du give psykologisk
gruppeterapi til udsatte børn.

For 350 kr.

Kan du dække omkostningerne til at registrere og skaffe dokumentation til mennesker på flugt.

For 1.400 kr.

Kan du betale for juridisk rådgivning i forhold til at reducere statsløshed.

Se flere statistikker her

Opdateret 5. januar 2024

Situationen i området omkring Middelhavet:

Set fra et humanitært synspunkt er krisen kompleks og udfordrende. Den livsfarlige rute har længe været en af de mest aktive for mennesker, der forsøger at flygte fra Afrika og Mellemøsten til Europa.

De mennesker, der krydser Middelhavet, flygter fra konflikter, politisk forfølgelse og alvorlig fattigdom i deres hjemlande. De søger sikkerhed, bedre livsbetingelser og muligheder for sig selv og deres familier. Men rejsen over Middelhavet er yderst farlig, da man ofte sejler i små, overfyldte både eller gummibåde, der er i dårlig stand. Risikoen for forlis, drukning og andre farer er betydelig.

Europæiske lande spiller en central rolle i håndteringen af denne situation. De har et ansvar for at håndtere ankomsten af flygtningene på en menneskelig og lovlig måde i overensstemmelse med internationale konventioner og menneskerettighederne.

Mange mennesker søger asyl i Europa, og de har ret til at ansøge om beskyttelse i henhold til international lov. Det indebærer at sikre, at asylansøgere får en retfærdig og værdig behandling under asylprocessen og mulighed for at integrere sig i samfundet, hvis de tildeles asyl.

Strømmen af mennesker på flugt over Middelhavet har ført til politiske kontroverser og uenigheder i Europa og i de lande, de flygtende kommer fra. Der er brug for internationalt samarbejde for at finde løsninger på de humanitære udfordringer.

En vigtig humanitær indsats er at bekæmpe de kriminelle netværk, der udnytter migranterne og sætter deres liv i fare. Dette kræver internationalt samarbejde mellem myndigheder og organisationer.

 

Sådan hjælper UNHCR, FN’s Flygtningeorganisation:

Beskyttelse af asylansøgere: UNHCR arbejder for at sikre, at asylansøgere får adgang til at søge asyl og beskyttelse i overensstemmelse med international ret. Dette indebærer at overvåge og rapportere om, hvordan asylansøgere behandles ved ankomst i Europas lande.

Humanitær bistand: UNHCR leverer humanitær bistand, herunder fødevarer, vand, lægehjælp og husly, til de mennesker, der ankommer til Europa over Middelhavet. Dette er især vigtigt for dem, der kommer i nød og har brug for akut hjælp.

Informationskampagner: UNHCR arbejder på at øge bevidstheden om mennesker på flugts rettigheder og risiciene ved den farlige rejse over Middelhavet. Dette omfatter at informere om de potentielle farer ved menneskesmugling og forlis.

Kapacitetsopbygning og uddannelse: UNHCR samarbejder med regeringer og organisationer for at styrke deres evne til at håndtere migrationsstrømmene og beskytte mennesker på flugt og asylansøgere. Dette kan omfatte uddannelse af personale og bistand til opbygning af infrastruktur.

Advocacy og politisk påvirkning: UNHCR arbejder for at fremme politiske løsninger på flygtningespørgsmål og at skabe enighed mellem europæiske lande om en mere retfærdig og humanitær tilgang til håndtering af mennesker på flugt. Dette inkluderer også at opfordre til samarbejde mellem landene for at forhindre menneskesmugling og forbedre redningsoperationer.

Støtte til lokal integration: UNHCR hjælper med at lette processen med integration for mennesker på flugt, der får asyl i europæiske lande. Dette inkluderer støtte til adgang til bolig, uddannelse, beskæftigelse og sundhedsvæsenet.

Det er vigtigt at bemærke, at UNHCR’s arbejde er baseret på international lov og menneskerettighederne. Organisationen arbejder for at sikre, at menneskers rettigheder og værdighed respekteres, uanset hvor de kommer fra eller rejser hen.

Opdateret januar 2024