Ukraine

Nødsituation i Ukraine

Krigen i Ukraine brød ud den 24. februar 2022. Lige siden har bombardementer, missilangreb og kampe forårsaget store civile tab, forvandlet byer til krigszoner og ødelagt infrastruktur.

Familier er blevet revet fra hinanden, og kvinder og børn er blevet tvunget til at tage afsked med deres ægtemænd, brødre og sønner for at søge sikkerhed og beskyttelse.

Millioner har krydset grænserne til nabolandene – og endnu flere er blevet drevet på flugt fra deres hjem internt i Ukraine. De har akut behov for beskyttelse og livreddende nødhjælp.

Giv et bidrag i dag

For 650 kr.

kan du give psykosocial støtte til et barn på flugt. 


For 300 kr.

kan du give 7 varme tæpper til familier på flugt.  


For 100 kr. 

kan du give presenninger til en hel familie, hvis hjem er blevet ødelagt.   


Få de senest opdaterede tal om situationen i Ukraine her

Situationen i Ukraine:

Ifølge de seneste opdateringer fra UNHCR, er der registreret omkring seks millioner ukrainske flygtninge i Europa og yderligere lidt under en halv million uden for Europas grænser. Dette bringer det globale antal ukrainske flygtninge op på mere end seks millioner mennesker

Udover dette alarmerende antal flygtninge er der også omkring fem millioner interne fordrevne personer i Ukraine.

Den vedvarende humanitære krise i Ukraine kræver en koordineret og omfattende indsats fra både nationale myndigheder og internationale organisationer. Mange af disse flygtninge og internt fordrevne står over for alvorlige udfordringer som mangel på mad, rent vand, sundhedspleje og husly. Derudover lider mange af dem af traumer og psykisk stress som følge af konflikten.

UNHCR arbejder hårdt på at yde nødhjælp og beskyttelse til de berørte mennesker og opfordrer det internationale samfund til at støtte indsatsen for at afhjælpe denne krisesituation. Der er akut behov for finansiering, ressourcer og politisk støtte for at hjælpe de ukrainske flygtninge og internt fordrevne med at genopbygge deres liv og fremtid i en tid præget af usikkerhed og konflikt.

Du kan følge med i de seneste opdateringer fra Ukraine her på vores dataportal

Sådan hjælper UNHCR, FN’s Flygtningeorganisation:

Beskyttelse og sikkerhed: UNHCR sørger for, at mennesker tvunget på flugt og internt fordrevne personer i Ukraine bliver beskyttet mod krig og vold. Vi arbejder for at sikre, at disse mennesker ikke udsættes for yderligere fare og hjælper med at løse juridiske spørgsmål, så de kan få rettigheder og adgang til nødvendige tjenester.

Nødhjælp: UNHCR giver mennesker på flugt og internt fordrevne i Ukraine nødhjælp, som omfatter mad, rent vand, tøj og husly. Dette hjælper dem med at overleve i akutte situationer og opretholde en vis livskvalitet.

Sundhedspleje: Organisationen arbejder også på at sikre, at mennesker tvunget på flugt og IDP’er har adgang til sundhedspleje. Dette inkluderer medicin og behandling for sygdomme og skader, så de kan forblive sunde.

Uddannelse: UNHCR hjælper med at sikre, at børn, der enten er tvunget til at flygte fra landet eller er internt fordrevne i Ukraine, har adgang til skolegang. Vi arbejder for at etablere skoler og give undervisningsmaterialer, så børnene kan fortsætte med at lære og opbygge en bedre fremtid.

Psykologisk støtte: Mange flygtninge og internt fordrevne i Ukraine har oplevet traumatiske begivenheder. Vi tilbyder psykologisk støtte og rådgivning for at hjælpe dem med at håndtere de følelsesmæssige udfordringer, de står overfor.

Advokatarbejde: UNHCR arbejder for at beskytte flygtninges rettigheder og fremme lovgivning, der gavner dem. Vi samarbejder med regeringen i Ukraine og andre organisationer for at sikre, at flygtninge og internt fordrevne i Ukraine behandles retfærdigt og med værdighed.

STØT VORES NØDHJÆLPSINDSATS I DAG