Syrien

I 2011 udbrød der krig i Syrien, og den langvarige krise har sendt millioner af syrere på flugt.

Den humanitære situation i landet er yderst alvorlig og næsten syv millioner syrere opholder sig nu i nabolande – primært i Tyrkiet.

Krisen kræver, at værtslande fortsat giver flygtninge adgang til offentlige tjenester og infrastruktur som bolig, uddannelse, sundhedspleje, affaldshåndtering og vand og sanitet.

 

Støt i dag

For 170 kr.

kan du give en jakke, handsker og støvler til et barn, der er tvunget på flugt i Syrien.

For 360 kr.

kan du give 6 varme termotæpper til en hel familie, så de kan holde sig varme i natten.

For 470 kr.

kan du give et elektrisk komfur til 3 familier, så de kan lave varmt mad, der hvor de er.

Få mere information om krisen her

Opdateret 5. januar 2024

 

 

Situationen i Syrien:

Flygtningekrisen i Syrien er stadig en af verdens største flygtningekriser med omkring syv millioner syriske flygtninge i Tyrkiet, Libanon, Jordan, Irak og Egypten. Selvom de fleste syriske flygtninge håber at vende hjem en dag, har flertallet ikke planer om at gøre det i den nære fremtid.

Forholdene i landet er siden krigens udbrud blevet påvirket yderligere af flere sammenfaldende kriser; COVID-19-pandemien, jordskælv, krigen i Ukraine, klimaforandringerne samt politiske og økonomiske udfordringer i nogle af de nabolande, der huser flygtningene.

COVID-19-pandemien har for eksempel ført til en mangel på ressourcer og kapacitet, samt en begrænset adgang til sociale sikkerhedsnet. Det har resulteret i, at flygtningefamilier i større grad benytter skadelige overlevelsesstrategier som at reducere måltider, børnearbejde og tidlige ægteskaber.

Det har også haft en særlig indvirkning på dem med behov og sårbarheder relateret til juridisk status, køn, alder og handicap. Økonomisk nød har ført til, at flere kvinder søger beskæftigelse, men jobmulighederne er begrænsede og usikre. For eksempel i Libanon, hvor det vurderes, at de fleste husstande ikke kan opfylde deres grundlæggende behov uden hjælp, og at mange lider af fødevareusikkerhed og bor i utilstrækkelige og usikre boliger. Lignende udfordringer findes i Jordan, Tyrkiet, Egypten og Irak, hvor flygtninge kæmper for at dække basale behov som mad og husly.

Behovene er større end nogensinde – både for dem, der er flygtet, og for dem, der fortsat bor i Syrien. Over syv millioner mennesker har brug for støtte – en vedvarende og forudsigelig finansiering til UNHCR er derfor altafgørende for at sikre flygtninges og værtsamfunds sikkerhed og værdighed.

“Vi følte, at det måske var vores tur til at dø. Men vi ville ikke dø. Så vi besluttede os for at forlade Syrien.”

– Sahar, 25-årig syrisk flygtning i Libanon

Sådan hjælper UNHCR, FN’s Flygtningeorganisation:

Registrering og identifikation: UNHCR arbejder på at registrere mennesker tvunget på flugt og identificere deres særlige behov. Dette er afgørende for at sikre, at de får adgang til de nødvendige tjenester og ydelser samt beskyttelse.

Nødhjælp og basale fornødenheder: UNHCR leverer nødhjælp i form af mad, rent vand, husly, tøj og andre basale fornødenheder. Dette hjælper med at opretholde grundlæggende livsforhold og sundhed.

Beskyttelse af rettigheder: UNHCR arbejder for at beskytte mennesker på flugts rettigheder og sikre, at de ikke udsættes for vold, overgreb eller diskrimination. Dette inkluderer beskyttelse af særligt sårbare grupper som kvinder, børn og ældre.

Uddannelse: UNHCR arbejder for at sikre, at flygtningebørn får adgang til uddannelse. Dette hjælper med at give dem muligheder for en bedre fremtid og forhindrer tabet af en hel generation.

Sundhedspleje: UNHCR faciliterer adgang til sundhedspleje, herunder vaccinationer, behandling af sygdomme og reproduktiv sundhed.

Bolig og husly: UNHCR bistår med at etablere midlertidige lejre og boligfaciliteter. Vi arbejder også på at forbedre de eksisterende infrastrukturer i nabolandene for at imødekomme behovene for husly.

Psykosocial støtte: UNHCR tilbyder psykosocial støtte til traumatiserede mennesker for at hjælpe dem med at håndtere de mentale og følelsesmæssige udfordringer, de står overfor som følge af konflikten.

Langsigtede løsninger: UNHCR arbejder på at finde langsigtede løsninger for flygtninge, herunder muligheder for repatriering, integration i værtslandene eller genbosættelse i tredjelande.

Opdateret januar 2024