Sydsudan

Sydsudan er verdens yngste land – men konflikten i landet, kombineret med den eskalerende klimakrise, gør den humanitære krise i Sydsudan til en af de værste i verden.

Millioner af mennesker har brug for hjælp og løsninger som følge heraf.

I 2024 håber vi at opnår en større finansiering af vores responsplan, som sidste år kun fik omkring 50% af den nødvendige støtte.

Støt i dag

For 35 kr.

Kan du give psykosocial hjælp til en nyankommen flygtning.

For 180 kr.

Kan du give mennesker på flugt en soldrevet lampe, så de kan få lys om natten. Det er specielt vigtigt for at undgå overfald eller voldtægter, og så giver det børn og unge muligheden for at læse lektier om aftenen.

For 1.500 kr.

Kan en flygtningefamilie få et ’emergency shelter kit’, så de kan bygge en midlertidig lejr.

Flere statistikker

Opdateret 5. januar 2024 

“Jeg har brug for tæpper. Det er koldt om natten, og jeg ønsker ikke, at mine børn bliver syge.”

– Rebecca Barnaba, 23, mor i Doro-lejren

Situationen i Sydsudan:

Næsten 10 millioner af de mest sårbare personer i Sydsudan har behov for akut livreddende bistand og beskyttelse. Den enorme og langvarige flygtningekrise lægger et enormt pres på nabolandene, der så generøst har åbnet deres grænser for de mennesker, der er tvunget på flugt.

Asyllandene lider stadig under den langsigtede økonomiske indvirkning af COVID-19-pandemien, indvirkningen af krisen i Ukraine, og nogle af landene gennemgår voldelige politiske kriser. Derudover lider Kenya og Etiopien under tørke og alvorlig fødevareusikkerhed.

Trods udfordringerne fortsætter disse landes generøsitet, og den må og skal støttes. Som partnere i den regionale flygtningeresponsplan for Sydsudan forpligter vi os til at arbejde sammen om at yde den nødvendige bistand til flygtninge og de samfund, der huser dem, og til at investere i varige løsninger. Initiativer som “South Sudan and Sudan Solutions Initiative” fortsætter med at skabe fremskridt på nationalt og regionalt niveau og mobilisere politisk støtte til løsninger.

Siden 2014 har den regionale flygtningeresponsplan for Sydsudan været en afgørende mekanisme for at imødegå behovene hos flygtninge og værtsamfund, og vi er forpligtede til at gennemføre den fuldt ud. Dog blev den regionale responsplan kun finansieret med 32% i 2023 – vi håber at kunne opnå en større finansieringsgrad i år. 

Vi ser frem til en positiv tendens med øgede bidrag, der går til den meget tiltrængte humanitære nødhjælp, der redder liv og beskytter menneskerettighederne for sydsudanske kvinder, mænd, piger og drenge, der er tvunget på flugt.

Sammen fortsætter vi med at redde liv og fremme rettighederne og værdigheden for sydsudanske flygtninge. Dit bidrag til bistand og investering i varige løsninger er afgørende for en bedre fremtid for flygtninge fra Sydsudan.

“Denne konflikt må ophøre, og verden må stå sammen

om at støtte de millioner af mennesker, der er tvunget på flugt

fra deres hjem i Sydsudan.”

– Arnauld Akodjenou, UNHCR’s særlige rådgiver om situationen i Sydsudan

Sådan hjælper UNHCR, FN’s Flygtningeorganisation:

Nødhjælp og Beskyttelse: UNHCR leverer akut nødhjælp, herunder mad, vand, husly og medicinsk bistand til de mest sårbare flygtninge. Organisationen arbejder også aktivt på at beskytte flygtninge mod vold, overgreb og udnyttelse.

Flygtningelejre og Opsamlingscentre: UNHCR etablerer og driver flygtningelejre og opsamlingscentre, hvor flygtninge kan finde sikkerhed og basale tjenester. Disse lejre fungerer som midlertidige opholdssteder, mens UNHCR arbejder på at finde mere permanente løsninger for flygtningene.

Registrering og Identifikation: UNHCR arbejder på at registrere og identificere flygtninge for at sikre, at de kan få adgang til nødhjælp og beskyttelse. Dette bidrager også til at forebygge bortførelser eller tvungen tilbagevenden.

Familiegendannelse: UNHCR hjælper med at genforene adskilte familier ved at facilitere processen for at finde savnede familiemedlemmer og genforene dem, når det er muligt.

Uddannelse og Færdighedsudvikling: UNHCR arbejder på at give flygtningebørn adgang til uddannelse og voksne muligheder for at dygtiggøre sig og udvikle færdigheder. Dette hjælper med at skabe en mere stabil fremtid for flygtninge og deres samfund.

Langsigtede Løsninger: UNHCR arbejder også på at finde langsigtede løsninger for flygtningene, herunder muligheder for genbosættelse i tredjelande eller integration i værtslandets samfund.

 

Seneste opdateringer om situationen i Sydsudan.