Nødhjælp

UNHCR tror på, at alle flygtninge fortjener at leve under ordentlige forhold – og det kræver, at de får den tiltrængte nødhjælp, når de er blevet tvunget til at forlade deres hjem og måske efterlade alle deres ejendele.

Vi arbejder sammen med en lang række samarbejdspartnere – lige fra regeringer til andre FN-agenturer og NGO’er – for at kunne levere livreddende hjælp til verdens flygtninge, uanset om de befinder sig i eller udenfor flygtningelejre, eller i by- eller landområder.

Der er konstant mangel på husly, og derfor er det en helt central del af UNHCR’s nødhjælpsarbejde at sikre flygtninge og fordrevne en form for husly, så vi genopretter følelsen af at have et hjem for de, der har allermest brug for det. Vi leverer og distribuerer derfor telte, plasticpresenninger, som kan beskytte teltene mod regn og vejr, såvel som tæpper, liggeunderlag, myggenet, solcelledrevne lamper og udstyr til at kunne lave mad og hente vand.

UNHCR stræber efter at sikre, at alle flygtninge har adgang til livreddende og basal ernæring og sundhedspleje. Dette betyder adgang til ernæringsrig mad og rent drikkevand, som er helt essentielt for flygtningenes helbred. Det handler dog også om at kunne levere medicin, hygiejne-produkter, sanitetsfaciliteter og sygdomsforebyggelse, eksempelvis HIV-forebyggelse.

Selvom flygtningelejre kan være praktiske, især i nødsituationer, kan anbringelse i lejre medføre en række problemer, herunder afhængighed af nødhjælp og isolation. Det er derfor UNHCR’s holdning, at flygtningelejre bør være en undtagelse og kun en midlertidig løsning for mennesker, som er tvunget på flugt. Det er vigtigt, hvis flygtninge kun skal være afhængige af humanitær støtte i begrænset omfang – og det vil være helt afgørende for, at flygtninge kan tage ansvar for deres eget liv og fremtid.

For at kunne reagere lynhurtigt i nødsituationer, og når kriser bryder ud, har UNHCR udviklet et globalt netværk af leverandører, specialiserede agenturer og partnere – og vi har globale logistik-lagre strategisk placeret rundt om i verden. Det betyder, at vi inden for meget kort tid kan udsende den nødvendige hjælp til kriseramte områder.

UNHCR leder Global Shelter Cluster sammen med Det Internationale Forbund af Røde Kors- og Røde Halvmåne-selskaber (IFRC). Global Shelter Cluster er en komité, der koordinerer indsatsen med at skaffe trygt og værdigt husly til internt fordrevne mennesker.