Bedre Beskyttelse af Flygtninge i EU og Globalt

UNHCR’s forslag om at genopbygge tilliden gennem bedre forvaltning, partnerskab og solidaritet