'
;

Nödhjälp

Vid kriser måste vi både tänka och agera snabbt. Oavsett om stridigheter har tvingat människor att fly sina hem eller om politiska oroligheter plötsligt gjort hela folkgrupper till internflyktingar, så finns UNHCR där för att hjälpa.

Vår hjälp och våra experter är redo att skickas ut över hela världen och vi kan inleda en krisinsats inom 72 timmar tack vare ett globalt nätverk av leverantörer, specialistorganisationer och partners.

Vi anordnar regelbundet utbildningsprogram för att bibehålla denna kapacitet, inklusive vår workshop i krishantering som förbereder alla volontärer listade i vår krisinsatsgrupp (ERT – Emergency Response Team) inför hotande humanitära kriser. Övningen tar en vecka och hålls tre till fyra gånger om året för upp till 40 personer. Fokus ligger på laganda, att planera insatser, öva kommunikation och förhandling, säkerhet med mera.

UNHCR:s eCentre i Bangkok hjälper till att öka beredskapen och insatskapaciteten för krishantering i Asien och Stillahavsområdet genom målinriktad utbildning och andra kapacitetsökande åtgärder. Dessutom deltar vi i nätverksbyggande initiativ med andra organisationer för att förbättra beredskapen och upptäckten av tidiga varningssignaler.