Danmarks fodboldliga for asylansøgere – et startskud til integration

I løbet af efteråret har asylansøgere i Danmark fået muligheden for at være en del af deres egen fodboldliga. Kan det blive en model for andre europæiske lande?

”Det har været fantastisk, det har været storartet!”

Det er ordene, den afghanske asylansøger Poyenda Alimmy bruger, når han beskriver sin oplevelse med at deltage i den danske asylliga i løbet af efteråret.

Han har spillet for et af Center Dianalunds hold – et center, drevet af Røde Kors. Hans hold nåede helt til finalen, men tabte 4-2, og måtte se spillerne fra Center Avnstrup løfte vindertrofæet. Efter et øjebliks skuffelse er Alimmy dog stolt over at have fået denne mulighed: ”Jeg har fået en masse nye danske venner, men også venner fra andre lande, såsom Irak og Syrien,” siger han.

Det var Per Bjerregaard, et koryfæ i dansk fodbold, der fik ideen til projektet. Et øget antal asylansøgere i 2015 dannede grobunden for, at mange unge mænd havde brug for en hjælpende hånd til at blive bekendte med Danmark og det danske samfund.

Bjerregaard og hans partnere kontaktede Dansk Røde Kors, og kort tid efter var ligaen klar til at blive skudt i gang.

Specialkonsulent i Strategi og Projektudvikling ved Dansk Røde Kors, Thomas Bach, mener, at ligaen og de ugentlige træningspas i lokale fodboldklubber har haft en stor effekt på spillernes integration i det danske samfund.

”At møde trænere og frivillige i det lokale foreningsliv har skabt en stærkere forbindelse til lokalsamfundet. Det at være en del af et hold, der træner for at kunne spille i asylligaen, har skabt venskaber mellem spillerne og de lokale. Det har givet deltagerne en følelse af at være en del af lokalsamfundet og har givet dem en masse nye oplevelser uden for asylcentret,” siger Bach.

Nogle af spillerne er nu blevet medlemmer af de lokale fodboldklubber. Initiativet med at lave en asylliga har vist, at et åbent dansk samfund er en nøgle til at skabe en succesfuld integration.

Bach understreger også, at fodboldklubberne, som har været en del af projektet, har budt spillerne og holdene velkommen ved at lade dem træne med kompetente trænere.

”I starten var der visse reservationer i nogle af klubberne. Projektet krævede et stort stykke arbejde fra de frivillige, der skulle arbejde med en ny målgruppe, hvilket gjorde, at nogle klubber valgte ikke at deltage. Efter de første træninger og kampe oplevede alle holdene dog, at den fælles interesse og passion for fodbold var med til at fjerne reservationerne,” fortæller Bach.

dig

dig

cof

cof

cof

cof

sdr

sdr

cof

cof

Asylligaen har skabt en større åbenhed mellem de forskellige klubber og har skabt en nysgerrighed efter at lære beboerne på nabocentrene bedre at kende. Bach forklarer, at det frivillige civilsamfund og foreningslivet spiller en afgørende rolle i det danske samfund.

”De lokale klubber er et glimrende sted at forstå den danske kultur og dermed blive bekendt med de uskrevne normer og regler i samfundet. Ved at deltage i asylligaen har spillerne fået føling med en af de vigtigste sociale hjørnesten i Danmark.”

Afslutningsvis er Bach sikker på, at det på længere sigt vil skabe en hurtigere og bedre forståelse for de sociale koder i samfundet, og at det vil være med til at nedbryde de barrierer, der kan være for integrationen i lokalsamfundene.

Udover Avnstrup og Dianalund har hold fra asylcentrene i Kalundborg, Korsør og Roskilde været en del af ligaen. Ifølge spillerne ville alternativet til at deltage i fodboldligaen have været at tilbringe mere tid på deres værelser på asylcentrene.

Asylligaen er et pilotprojekt i Region Sjælland, og omkring 180 spillere har deltaget i projektet. Til næste år er planen at sprede initiativet til hele landet og involvere op mod 40 hold. Håbet er samtidig, at ligaen kan blive udbredt til andre lande.

”Vi støtter projektet, fordi vi synes, det er et godt initiativ. Vi ser samtidig et stort potentiale i at sprede det til andre europæiske lande også,” siger Allan Hansen, medlem af UEFAs eksekutivkomite.

UNHCR, FNs Flygtningeagentur, har i adskillige år set social integration som et redskab til at skabe en vellykket integration, fordi det giver mennesker mulighed for at stifte bekendtskab med forskellige aspekter af samfundet. Og det giver dem en følelse af at være en del af noget større. Den sociale integration kan være med til at nedbryde kulturelle, etniske og sociale barrierer – og dermed forhindre diskrimination.

Projektet har modtaget økonomisk støtte fra TrygFonden og UEFA, sammenslutningen af de europæiske nationale fodboldforbund.