Contact

UNHCR in België en Luxemburg 

NEDERLANDS (English below)

Ben je vluchteling, asielzoeker of staatloos in België? Klik hier voor informatie over asiel, juridische bijstand, gezinshereniging en andere diensten in België

• Voor alle vragen met betrekking tot individuele gevallen en beschermingsgerelateerde kwesties

Gelieve onze helppagina te raadplegen. U kan hier informatie terugvinden over organisaties die u kunnen bijstaan, de asielprocedure in België, gezinshereniging, hervestiging, het mandaat van UNHCR in België, enz.

Indien u hier geen antwoord kan vinden op uw vraag en indien u bent nagegaan of uw vraag onder het mandaat van UNHCR in België valt, kan u contact met ons opnemen per telefoon of door het contactformulier in te vullen. Voor meer informatie, gelieve deze pagina te raadplegen.

Indien u ons telefonisch wenst te bereiken, kan u ons contacteren op het volgende nummer: +32 (0) 472 18 92 65, op dinsdag van 9:30 tot 12:30 en donderdag van 13:30u tot 16:30u.

•  Voor algemene inlichtingen

Vertegenwoordiging voor EU aangelegenheden, België, Luxemburg, Ierland and Nederland.

Louizalaan 283, 1050 Brussel, België

E-mail: [email protected]

Tel: +32 2 627 59 99

• Voor alle media-gerelateerde vragen

Contacteer Frederik Bordon

E-mail: [email protected]

Tel: +32 (0)2 627 5932

Mobiel: +32(0) 476 42 01 34

• Voor alle vragen met betrekking tot donaties

Contacteer Ruben Fierens

E-mail: [email protected]

Tel: +32 (0)2 627 5944

ENGLISH

Are you a refugee, asylum-seeker or stateless person in Belgium? Click here for information on asylum, legal assistance, family reunification and other services in Belgium

• For enquiries related to individual cases and protection issues

Please consult our help page. You will find information about organizations who can assist you, the asylum procedure in Belgium, family reunification, resettlement, the mandate of UNHCR in Belgium, etc.

If you cannot find an answer to your question on this page and if you have verified that your question falls within the mandate of UNHCR in Belgium, please contact us by phone or by filling out the contact form.
For more information, please visit this page.

If you would like to contact us by phone, you can reach us at the following number: +32 (0) 472 18 92 65, Tuesday from 9:30 to 12:30 and Thursday from 13:30 to 16:30.

• For general enquiries

Regional Representation for EU Affairs, Belgium, Luxembourg, Ireland and The Netherlands.
283 Avenue Louise, 1050 Brussels
Email: [email protected]
Tel: 02/627.59.99, Monday to Friday from 9 a.m. to 6 p.m.

• For enquiries related to media

Please contact Frederik Bordon

Email: [email protected]

Tel: +32(0)2 627 5932

Mobile: +32(0) 476 420 134

• For enquiries related to donation

Please contact Ruben Fierens

Email: [email protected]

Tel: +32 (0)2 627 5944

 

للاستفسارات المتعلقة بالحالات الفردية وقضايا الحماية

للاستفسارات المتعلقة بالحالات الفردية وقضايا الحماية ، يرجى الرجوع إلى صفحة المساعدة الخاصة بنا. إذا لم تتمكن من العثور على إجابة لسؤالك في هذه الصفحة وإذا كنت قد تحققت من أن سؤالك يقع ضمن ولاية المفوضية في بلجيكا ، فيرجى الاتصال بنا من خلال هذه الصفحة