Hoe je vluchtelingenkinderen kan integreren

Nu het aantal mensen op de vlucht historisch hoog is, hebben veel leraars vluchtelingenkinderen en kinderen van asielzoekers in hun klassen. Lesgeven aan nieuwkomers kan een uitdaging zijn omwille van problemen met taal en het aanpassen aan een nieuwe cultuur en omgeving. Sommige kinderen hebben ook te kampen met stress en trauma waardoor ze niet op volle kracht kunnen deelnemen aan schoolactiviteiten. Ze hebben in sommige gevallen gespecialiseerde hulp nodig. Leraars die vluchtelingenkinderen in hun klas hebben, kunnen de lesmaterialen over stress en trauma en taalvaardigheid raadplegen.

Ondersteun ons werk

Hier vind je materiaal met tips die jou als leraar kunnen helpen.

Effecten van stress en trauma op vluchtelingen

De zogenaamde executieve functies van jongere kinderen zijn vaak verstoord wanneer ze te kampen hebben met stress en trauma. Deze video van het Harvard Center on the Developing Child legt uit welke problemen kinderen met stress- en traumaverschijnselen kunnen ervaren.

Hoe kan je kinderen met stress en trauma in je klas integreren?

Deze gids bevat tal van tips waarmee je aan de slag kan om kinderen die kampen met stress en trauma beter op te vangen en te begeleiden in je klas.

Begrijp hoe anderstalige kinderen een taal leren

Deze gids bevat tips voor het verbeteren van taalvaardigheid van anderstalige kinderen die school lopen samen met kinderen die de lokale taal spreken.