Wat staat er op het spel?

Gezinshereniging is een belangrijke stap voor vluchtelingen om opnieuw een normaal leven te kunnen leiden. Het is dan ook vaak een prioriteit voor vluchtelingen. Het recht op gezinsleven is een fundamenteel mensenrecht. Daarom pleit UNHCR voor een soepeler beleid rond gezinshereniging.  

Er zijn echter nog veel obstakels. De familieleden die toegelaten worden voor gezinshereniging zijn niet altijd een weerspiegeling van de werkelijke samenstelling van het gezin. Ze ondervinden moeilijkheden bij het indienen van hun visumaanvraag in het buitenland en ze moeten vaak lange, dure en gevaarlijke reizen ondernemen naar de bevoegde ambassades of visumaanvraagcentra. Tenslotte vormen ook de economische en sociale voorwaarden voor gezinshereniging – die van toepassing zijn wanneer de aanvraag één jaar na erkenning van het familielid wordt ingediend – alsook de kostprijs van de procedure grote obstakels.

“Vier jaar lang dacht ik voortdurend aan hen. Ik had vele slapeloze nachten gedurende die vier jaar.”

– Yonas

Yonas, zijn vrouw Tsega en hun zoontje Essey uit Eritrea werden na vier lange en moeilijke jaren gescheiden te zijn geweest, in België herenigd. Nu kunnen ze eindelijk samen in veiligheid hun leven opnieuw opbouwen.

Lees het verhaal

Aanbevelingen

  1. Het indienen van de visumaanvraag vergemakkelijken door toe te staan dat vluchtelingen de aanvraag voor gezinshereniging voor hun familieleden kunnen indienen in België, per post, elektronisch of door een gemandateerde derde.
  2. De mogelijkheid tot gezinshereniging uitbreiden naar bepaalde gezinsleden, rekening houdend met de werkelijke samenstelling van het gezin en de afhankelijkheidsrelaties die er bestaan binnen het gezin.
  3. Het bewijs van gezinsbanden vergemakkelijken door andere bewijsmiddelen toe te laten wanneer officiële documenten die de gezinsband moeten aantonen niet beschikbaar zijn.
  4. Vluchtelingen vrijstellen van de verplichting om te voldoen aan de voorwaarden over stabiele, regelmatige en toereikende bestaansmiddelen, adequate huisvesting en ziektekostenverzekering, ongeacht de datum waarop het verzoek om gezinshereniging wordt ingediend.
  5. De kosten van de procedure verlagen door gezinsleden vrij te stellen van de bijdrage voor het aanvragen van een visum, de kosten van DNA-tests terug te betalen wanneer de gezinsband bevestigd werd door middel van deze tests en de financieringsmogelijkheden voor vluchtelingen uit te breiden.
  6. Ervoor zorgen dat vluchtelingen tijdig toegang krijgen tot correcte en volledige informatie en gedetailleerd advies krijgen over gezinshereniging. Deze informatie moet zowel in België als in het buitenland op een toegankelijke en duidelijke manier worden verstrekt door diplomatieke vertegenwoordigingen en/of de bevoegde instellingen in een taal die door de aanvrager wordt begrepen.

 

Blijf op de hoogte


Ontvang onze maandelijkse nieuwsbrief

Schrijf je hier in!

Blijf in contact


Volg ons:​

 

Steun ons werk


Help vluchtelingen in nood

Doneer