4,2 miljoen mensen leven zonder nationaliteit: zij zijn staatloos.

Ze hebben geen paspoort en worden niet als staatsburger van een land erkend. Daardoor kunnen ze geen aanspraak maken op fundamentele mensenrechten. Dat betekent dat ze vaak:

  • geen onderwijs kunnen volgen
  • niet mogen werken
  • geen toegang hebben tot medische zorg
  • niet kunnen reizen
  • niet kunnen trouwen
  • geen bankrekening kunnen openen
  • geen huis kunnen kopen

UNHCR zet zich in om staatloosheid te voorkomen en te verminderen door staatlozen te identificeren en oplossingen voor hun staatloosheid voor te stellen. In dat opzicht werkt UNHCR samen met overheden aan de ratificatie en implementatie van de Conventie voor de reductie van staatloosheid uit 1961, een verdrag dat ook België heeft ondertekend en geratificeerd. In dat verdrag staat onder meer dat iedereen recht heeft op een nationaliteit.

Teken onze petitie

#IBELONG in een wereld waar iedereen recht heeft op een nationaliteit.