Hope Away From Home

Hoop ver weg van huis

Help het recht op veiligheid te beschermen

Wereldwijd wordt het recht om veiligheid te zoeken voor oorlog, geweld en vervolging bedreigd. Te veel mensen worden gedwongen levensgevaarlijke reizen te maken op zoek naar veiligheid.

We kunnen niet toekijken zonder iets te doen. Kun jij dat wel?

Kom nu in actie en roep wereldleiders op om asielzoekers en hun rechten te beschermen. 

Niemand zou met hun leven of vrijheid moeten betalen om in veiligheid te worden gebracht. 

Vluchteling worden is geen keuze. Maar de manier waarop we handelen en reageren is dat wel.  

Kijk je de andere kant op als je discriminatie, onrecht en mensenrechtenschendingen ziet? 

Of onderneem je actie? 

110 miljoen mensen over de hele wereld zijn gedwongen op de vlucht voor oorlog of vervolging.

3 op de 4 vluchtelingen leven in lage- en middeninkomenslanden.

34,6 miljoen mensen ontvluchtten in 2022 noodgedwongen hun huis en staken internationale grenzen over. De meesten, meer dan 70%, worden opgevangen in buurlanden.

De behoefte aan solidariteit met mensen die op zoek zijn naar veiligheid is groter dan ooit.

Momenteel wordt een recordaantal mensen gedwongen hun thuisland te ontvluchten door oorlogen, geweld en vervolging. Het totale aantal vluchtelingen wereldwijd is eind 2022 met een recordpercentage van 35% gestegen tot 34,6 miljoen.

Vijandigheid en xenofobie nemen toe. De politisering van vluchtelingen en asielzoekers op vele plaatsen in de wereld leidt tot meer negatieve emoties en schadelijke gevolgen voor deze groep mensen.

Samen moeten we dit discours tegengaan en ons inzetten voor een wereld met meer solidariteit voor mensen op de vlucht.

We kunnen dit niet alleen. Ook jij kunt een verschil maken.

Roep wereldleiders op om hun morele en wettelijke verplichtingen na te komen en ervoor te zorgen dat mensen die asiel zoeken vanwege oorlog, geweld of vervolging, dit zonder discriminatie kunnen doen.

Girls' Education.

© UNHCR/Mercury Transformations

 

Handel nu. Roep op tot dringende actie om de rechten te beschermen van mensen die op de vlucht zijn voor oorlog, geweld en vervolging.

Iedereen heeft het recht om asiel aan te vragen en te genieten. Maar in grote delen van de wereld wordt dit recht bedreigd. Solidariteit met alle vluchtelingen, waar ook ter wereld, is meer dan ooit nodig om dit recht te verdedigen en te handhaven.   

Wij zijn UNHCR, de VN-Vluchtelingenorganisatie. En we vragen j om solidair te zijn met mensen die gedwongen worden te vluchten en om actie te ondernemen om hoop en bescherming te bieden en hun rechten te waarborgen. 

In december krijgen we de kans om te pleiten voor verandering als wereldleiders samenkomen op het Global Refugee Forum in Zwitserland om oplossingen te vinden voor vluchtelingen. Het is niet alleen een bijeenkomst voor hen, het is ook een kans voor de hele samenleving, en dus ook voor jou, om je solidariteit te tonen en wereldleiders op te roepen om hun morele en wettelijke verplichtingen na te komen tegenover mensen die gedwongen worden te vluchten.  

Teken nu onze petitie zodat we jouw boodschap kunnen overbrengen aan de wereldleiders op het Global Refugee Forum in december. Zo kunnen we hen laten zien dat medeleven en menselijkheid sterker zijn dan angst en wantrouwen. Met jouw stem erbij, wordt verandering mogelijk. 

Lees de volledige tekst van de petitie

De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens stelt dat iedereen het recht heeft om asiel te zoeken en te genieten, zonder discriminatie. Dit betekent dat het niet uitmaakt wie je bent of waar je vandaan komt. Je hebt het recht om veiligheid te zoeken en te genieten tegen oorlog, geweld en vervolging.

Maar niet iedereen die op zoek is naar veiligheid, kan dat op dit moment vinden. Veel mannen, vrouwen en kinderen die op zoek zijn naar veiligheid worden vandaag de dag gedwongen ogevaarlijke, levensbedreigende reizen te ondernemen en moeten onaanvaardbare ontbering doorstaan. We zijn getuige van toenemende vijandigheid, oneerlijke behandeling en onrechtvaardigheid die het leven van velen in gevaar brengt en het recht om veiligheid te zoeken voor te veel mensen over de hele wereld bedreigt.

We kunnen niet toekijken zonder iets te doen.

Als ’s werelds meest toonaangevende organisatie voor de bescherming van de rechten van mensen die gedwongen op de vlucht zijn, roept UNHCR, de VN-Vluchtelingenorganisatie, nu op tot dringende actie om ervoor te zorgen dat mensen die  oorlog, geweld en vervolging ontvluchten, toegang krijgen tot veilig grondgebied, waar nodig snel een vluchtelingenstatus krijgen, waardig kunnen leven en hun rechten kunnen uitoefenen, zoals het recht op gezondheidszorg, onderwijs en werk – samen met de gemeenschappen die hen opvangen.

We roepen wereldleiders op om hun wettelijke en morele verplichtingen na te komen om ervoor te zorgen dat mensen die vluchten voor oorlog, geweld of vervolging, dit zonder discriminatie kunnen doen. We roepen wereldleiders op om samen te werken. We roepen wereldleiders op om hun verantwoordelijkheid te delen, zodat landen die de overgrote meerderheid van de vluchtelingen ter wereld opvangen, ondersteund worden in het nakomen van hun jarenlange verplichtingen om vluchtelingen te beschermen, op te nemen en te helpen. Dit zijn grotendeels landen met lage- en middeninkomens die, ondanks hun eigen economische problemen, het recht om asiel aan te vragen al tientallen jaren respecteren en hun grenzen openhouden voor mensen die gedwongen zijn te vluchten. Zij hebben meer steun en solidariteit nodig.

De UNHCR-campagne Hope Away from Home roept de wereldleiders op om samen en solidair de volgende prioriteiten te stellen: 

  1. Toegang tot veilig grondgebied garanderen en voorkomen dat mensen langs de routes met geweld worden geconfronteerd of sterven. 
  1. Zorgen voor adequate omstandigheden en behandeling voor vluchtelingen in overeenstemming met mensenrechten, waardigheid en het principe van inclusie. 
  1. Toetreden tot het Vluchtelingenverdrag, het opheffen van voorbehouden en het invoeren van efficiënte asielprocedures. 
  1. Meer toegang garanderen tot duurzame oplossingen, waaronder hervestiging.
  1. Solidariteit en steun bieden aan landen en gemeenschappen die grote vluchtelingenpopulaties opvangen. 

Sluit je aan bij onze solidariteitsbeweging om hoop te geven aan iedereen die op zoek is naar veiligheid over de hele wereld en UNHCR zal jouw dringende boodschap overbrengen aan de wereldleiders en beleidsmakers op het Global Refugee Forum in december, een belangrijk moment waarop de internationale gemeenschap zal samenkomen om steun te betuigen aan vluchtelingen en de landen en gemeenschappen die hen opvangen. 

De vijf belangrijkste verzoeken van UNHCR aan staten 

De Hope Away from Home-campagne stelt vijf belangrijke eisen aan staten om, met steun van UNHCR en partners, beleid te wijzigen en nieuwe praktijken in te voeren, zodat alle mensen die op de vlucht zijn voor oorlog, geweld en vervolging een toevluchtsoord kunnen vinden en in veiligheid kunnen leven, zonder discriminatie.

1

Toegang tot veilig grondgebied garanderen en voorkomen dat mensen langs de routes met geweld worden geconfronteerd of sterven.

1

Zorgen voor adequate omstandigheden en behandeling voor vluchtelingen in overeenstemming met mensenrechten, waardigheid en het principe van inclusie.

1

Toetreden tot het Vluchtelingenverdrag, het opheffen van voorbehouden en het invoeren van efficiënte asielprocedures.

1

Meer toegang garanderen tot duurzame oplossingen, waaronder hervestiging.

1

Solidariteit en steun bieden aan landen en gemeenschappen die grote vluchtelingenpopulaties opvangen. 

Sluit je aan bij onze solidariteitsbeweging om hoop te geven aan iedereen die op zoek is naar veiligheid over de hele wereld en UNHCR zal jouw dringende boodschap overbrengen aan wereldleiders en beleidsmakers op het Global Refugee Forum in december, een belangrijk moment waarop de internationale gemeenschap samenkomt om steun te betuigen aan vluchtelingen en de landen en gemeenschappen die hen opvangen.