Doorheen het jaar organiseert de UNHCR-vertegenwoordiging voor België en Luxemburg jaarlijks een reeks evenementen in het kader van de werking van de VN-Vluchtelingenorganisatie.

Deze evenementen kunnen gaan van tentoonstellingen, filmvertoningen en concerten tot conferenties en studiedagen.

Via deze pagina kunt u op de hoogte blijven van de meest recente UNHCR evenementen.

Verleden evenementen

Digitale studiedag:

Buddywerking, een complementaire tool
voor de integratie van vluchtelingen en nieuwkomers?

Deze studiedag staat in het teken van buddywerkingen als complementaire tool voor de integratie van vluchtelingen en nieuwkomers. In de voormiddag lichten experts, lokale actoren, buddy’s en politici de meerwaarde en limieten van buddywerken toe. In de namiddag staan er thematische ateliers op het programma, met uitwisseling van goede praktijken.

Het doel van dit evenement is om de opkomst van buddywerkingen te situeren in de context van de uitdagingen waarmee vluchtelingen, nieuwkomers en hun begeleiders, zowel professionals als vrijwilligers, worden geconfronteerd. Naar aanleiding van de studiedag zullen mogelijke oplossingen worden geïdentificeerd en aanbevelingen worden geformuleerd.

Deze dag sluit aan op UNHCR’s sensibiliseringscampagne #BuddiesWithRefugees, die in december 2020 werd gelanceerd.

Wanneer: 1 april 2021

Waar: online evenement

Ontdek hier het programma

Ontdek hier de opnames van de online studiedag
Plenaire voormiddag
Ateliers: (1) Draaiboek, (2) Vrije tijd, (3) Opvang, (4) Wonen, (5) Taal, (6) Werk

Ontdek hier de presentaties van de online studiedag

1e Global Refugee Forum

Een jaar na de historische mijlpaal van het Global Compact on Refugees werd het Global Refugee Forum georganiseerd. Dit is de ideale kans om het compact te evalueren, een stap dichter naar de objectieven te zetten en onze collectieve inspanningen te versterken op het vlak van vluchtelingensituaties.

Wanneer: 16-18 December 2019

Waar: Palais des Nations, Genève, Zwitserland

Tentoonstelling: Verhalen van Venezolanen

Op zoek naar veiligheid en waardigheid

Deze tentoonstelling vertelt de verhalen van vluchtelingen en migranten die Venezuela verlaten hebben omwille van het geweld, de instabiliteit en de onzekerheid. De tentoonstelling is voor iedereen toegankelijk en gratis.

Wanneer: Van 21 tot 26 oktober 2019

Waar: Station Brussel-Zuid in de centrale hal