Oprichting

UNHCR werd op 14 december 1950 door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in het leven geroepen om de miljoenen Europeanen die na de Tweede Wereldoorlog op de vlucht waren te hulp te komen. Het Verdrag van de Verenigde Naties betreffende de status van vluchtelingen, meer algemeen bekend als het Vluchtelingenverdrag, dat de rechtsgrondslag vormt voor de internationale bescherming van vluchtelingen, werd op 28 juli 1951 aangenomen. De UNHCR-vertegenwoordiging voor België is gevestigd in Brussel sinds 1952, een jaar nadat het Vluchtelingenverdrag werd ondertekend.

Wat doet UNHCR in België?

Nieuwe uitdagingen

In 1956 kreeg UNHCR haar eerste echte vuurdoop met de Hongaarse Revolutie wanneer UNHCR 200.000 Hongaren die het gewelddadige Sovjetregime in hun land ontvluchtten, te hulp komt. Later breidde onze werking zich ook uit tot buiten Europa.

In de jaren zestig maakten de gevolgen van de Koude Oorlog, de dekolonisatie in Afrika en de opstanden in Latijns-Amerika duidelijk dat de term “vluchteling” niet alleen geldt voor mensen die vóór 1951 de oorlog in Europa waren ontvlucht. Daarom werd er in 1967 een internationaal beschermingsstelsel voor vluchtelingen in het leven geroepen

Sinds de oprichting van UNHCR werd haar mandaat uitgebreid om hulp te kunnen verlenen aan repatrianten, staatlozen en intern ontheemde personen. Wanneer we gevraagd worden om in te grijpen en we daartoe in staat zijn, beschermen en helpen we mensen die in hun eigen land op de vlucht zijn. Ook helpen we staatlozen bij het verkrijgen van een nationaliteit en voorkomen we het ontstaan van nieuwe gevallen van staatloosheid.

Het mandaat van de organisatie zal worden verlengd tot 2003, wanneer het door een resolutie van de Algemene Vergadering als permanente instelling wordt erkend.

Ontdek meer over onze vijf kernwaarden

Toekomst

UNHCR evolueert voortdurend en deelt de verantwoordelijkheid voor het vinden van langetermijnoplossingen voor vluchtelingen met steeds meer organisaties. We werken met steeds meer actoren samen om aan een betere toekomst te werken voor vluchtelingen en de landen die hen opvangen.

Op 17 december 2018 heeft de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties het Global Compact on Refugees aangenomen: daarin wordt het belang van internationale samenwerking bij de aanpak van de vluchtelingenproblematiek benadrukt. Vanaf 2019 organiseert UNHCR om de vier jaar het Global Refugee Forum, waar regeringen en andere relevante actoren kunnen samenkomen om hun bijdrage aan de doelstellingen van het Global Compact te bespreken. Met deze nieuwe overeenkomst hebben we een belangrijke stap vooruit gezet. Samen kunnen we écht een verschil maken.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze activiteiten

7 decennia humanitaire hulp in foto’s