Lesgeven over vluchtelingen

Terminologie: woorden zijn belangrijk

Voor je les geeft over vluchtelingen, asiel en migratie is het belangrijk om een paar basisbegrippen goed onder de knie te hebben. Het woord vluchteling wordt al te vaak gebruikt als een algemene term voor mensen die op de vlucht zijn voor oorlog, geweld of vervolging. Maar er zijn verschillende categorieën van ‘mensen op de vlucht’, en ze hebben elk heel eigen problemen en noden.

Vluchtelingen

Vluchtelingen zijn mensen die oorlog of vervolging in hun land ontvluchten.

Bekijk het filmpje

Klasdebat wie zijn vluchtelingen?

Migranten

Migranten zijn mensen die naar een ander land gaan om een andere reden dan oorlog en vervolging.

Bekijk het filmpje

Klasdebat wie is een migrant

Intern ontheemden

Ontheemden zijn mensen die op de vlucht zijn, maar die zich nog steeds in hun eigen land bevinden.

Bekijk het filmpje

Klasdebat intern ontheemden

Asielzoekers

Asielzoekers zijn mensen die in een ander land bescherming zoeken voor oorlog of vervolging.

Bekijk het filmpje

Klasdebat wie is een asielzoeker

Teruggekeerden

Teruggekeerden zijn mensen die weer naar huis zijn kunnen gaan nadat ze op de vlucht waren.

Staatlozen

Staatlozen zijn mensen die de nationaliteit van geen enkel land hebben.

Ga naar onze webpagina over staatloosheid.

 

Waar komen vluchteligen vandaan?

Vluchtelingen komen van over de hele wereld. Meer dan de helft van hen komt uit Syrië, Afghanistan en Somalië.

Bekijk het filmpje

Klasdebat waar komen vluchtelingen vandaan

Waar gaan vluchtelingen naartoe?

De meeste vluchtelingen bevinden zich in ontwikkelingslanden. De grote meerderheid vlucht naar buurlanden.

Bekijk het filmpje

Klasdebat waar gaan vluchtelingen naartoe? 

Wie helpt vluchtelingen?

UNHCR, regeringen en heel wat andere organisaties helpen vluchtelingen. Ook jij kan helpen.

Bekijk het filmpje

Klasdebat wie helpt vluchtelingen


Cijfers over mensen op de vlucht

Het is als leraar vaak niet makkelijk om correcte cijfers te vinden over mensen op de vlucht. Er is een hele vloed aan informatie beschikbaar op het internet, met duizenden bronnen. De informatie is echter niet altijd goed te controleren, is vaak niet compleet of gedateerd.

UNHCR, de VN-Vluchtelingenorganisatie, verzamelt wereldwijd de meest recente en precieze gegevens over vluchtelingen, asielzoekers, intern ontheemden en staatlozen. Hier vind je een collectie lesbladen en media waarmee je aan de slag kan voor je lesvoorbereiding.

 

Dataportaal van UNHCR

Hier vind je alle data die UNHCR verzamelt over crisisgebieden waar mensen op de vlucht zijn. Klik op de vlagjes op de wereldkaart om de meest recente kaartjes, tabellen en grafieken over vluchtelingenstromen te vinden.

Ga naar de website van het dataportaal.

Lesmaterialen

Hier vind je lesmaterialen over vluchtelingen, asiel, migratie en staatloosheid die aangepast zijn aan vier leeftijdsgroepen in het basisonderwijs en het middelbaar onderwijs.

Klik op de leeftijdscategorie waarvoor je materialen zoekt en download aangepaste lesplannen, videos en andere materialen die je voor jouw lessen kan gebruiken.

UNHCR-rapporten en media

Als je meer wil lezen over vluchtelingen, asiel en migratie om je lessen voor te bereiden, kan je je basiskennis verdiepen met de belangrijkste rapporten en online publicaties van UNHCR over dit thema. Sommige materialen kunnen ook gebruikt worden om kinderen in de hogere klassen van het middelbaar opzoekoefeningen te laten doen.


Multimedia van UNHCR

Ben je op zoek naar een goede video, een artikel, foto’s of een multimediaverhaal over vluchtelingen? Surf naar onze multimediakanalen of vraag materialen op bij onze mediacentrale.

Ga naar het Youtube kanaal

Ga naar de mediabibliotheek van UNHCR 

Ga naar onze Facebook pagina

Ga naar onze Twitter pagina