De eerste opdracht van UNHCR is om de fundamentele rechten en het welzijn van vluchtelingen te garanderen. We stellen dan ook alles in het werk om het recht te handhaven dat iedereen om asiel kan vragen, een veilige toevlucht kan vinden in een ander land en vrijwillig naar zijn thuisland kan terugkeren als de omstandigheden daarvoor gunstig zijn.

Wij besteden extra aandacht aan kwetsbare groepen, voornamelijk alleenstaande moeders, niet-begeleide kinderen, ouderen, mensen met een beperking, vluchtelingen die slachtoffer zijn geweest van foltering en andere risicogroepen.