Cijfers over vluchtelingen

Raadpleeg ons Mid-Year Trends Rapport 2023 voor de meest recente cijfers.

 

Mid-Year Trends 2023

Vluchtelingen komen Polen binnen vanuit Oekraïne bij de grensovergang Medyka. © UNHCR/Chris Melzer

Hoeveel vluchtelingen zijn er wereldwijd?

Eind 2022 waren er in totaal 108,4 miljoen mensen wereldwijd op de vlucht. Nooit eerder telde UNHCR zo veel mensen op de vlucht.

Dit aantal bestaat uit de volgende vier groepen:

Vluchtelingen

Van de 108,4 miljoen mensen die wereldwijd op de vlucht zijn, zijn 35,3 miljoen vluchtelingen: dit zijn mensen die hun land ontvlucht zijn. 29,4 miljoen van hen vallen onder UNHCR-mandaat. 5,9 miljoen van hen zijn Palestijnse vluchtelingen, geregistreerd door vluchtelingenorganisatie UNRWA.

Asielzoekers

In 2022 hadden 5,4 miljoen asielzoekers een asielaanvraag lopen in een ander land. Zij wachtten op een beslissing over hun asielaanvraag.

Andere mensen die internationale bescherming nodig hebben

De categorie “Andere mensen die internationale bescherming nodig hebben” verwijst naar: “Mensen buiten hun land of territorium van herkomst, meestal omdat ze met geweld zijn verdreven over internationale grenzen heen, die niet zijn gerapporteerd onder de andere categorieën maar
die waarschijnlijk internationale bescherming nodig hebben. Denk hierbij bijvoorbeeld aan mensen uit Venezuela.

Intern ontheemden

Het grootste gedeelte van de mensen op de vlucht (62,5 miljoen mensen) zijn intern ontheemden: mensen die op de vlucht zijn in hun eigen land.

Waar worden vluchtelingen opgevangen?

De meeste mensen die op de vlucht staan blijven in eigen land. Als zij wel grenzen oversteken, blijven ze meestal in hun eigen regio. De meeste mensen die hun land ontvluchten, vluchten naar een buurland. In 2022 werd 70 procent van alle vluchtelingen opgevangen door buurlanden.

De meeste landen die vluchtelingen opvangen zijn lage- en midden inkomenslanden76% van alle vluchtelingen wordt opgevangen in lage en midden inkomenslanden. De minst ontwikkelde landen vingen in 2022 20 procent van het totaal aantal vluchtelingen op.

Top opvanglanden

De vijf landen die de meeste vluchtelingen opvangen, vangen allemaal meer dan een miljoen vluchtelingen op: landen die de meeste vluchtelingen opvangen:

  • Turkije (3,6 miljoen)
  • Iran (3,4 miljoen)
  • Colombia (2,5 miljoen)
  • Duitsland (2,1 miljoen)
  • Pakistan (1,7 miljoen)

Waar komen de meeste vluchtelingen vandaan?

Er zijn een aantal langdurige crises gaande waardoor veel mensen hun land ontvluchten. De oorlog in Syrië zorgt nog steeds voor de meeste vluchtelingen.

Meer dan 52% van alle vluchtelingen komt uit slechts 3 landen:

  • Syrië (6,5 miljoen)
  • Oekraïne (5,7 miljoen)
  • Afghanistan (5,7 miljoen)

Hoeveel mensen zochten in 2022 asiel in België?

In 2022 vroegen in totaal 36.871 mensen asiel aan in België, waaronder 78 mensen die via hervestiging België bereikten. Dit betekent een stijging van 42% ten opzichte van het jaar voordien. Toen dienden 25.971 mensen een asielaanvraag in.  

De belangrijkste herkomstlanden van asielzoekers in 2022 waren Afghanistan (6.156), Syrië (3.545), Palestina (2.802), Burundi (2736) en Eritrea (1953). 70,6% van de asielzoekers waren mannen, tegenover 29,4% vrouwen. 2.394 personen die vorig jaar een asielaanvraag indienden, waren niet-begeleide en van hun ouders gescheiden kinderen.1 Dit is een stijging t.o.v. 2021. 63,7 van hen heeft de Afghaanse nationaliteit. 

Daarnaast kregen in 2022 63.356 vluchtelingen uit Oekraïne tijdelijke bescherming in België. Tijdelijke bescherming is een uitzonderlijke procedure van de Europese Unie die inhoudt dat in het geval van een massale instroom van mensen op de vlucht (niet EU-burgers), deze personen onmiddellijk en collectief internationale bescherming krijgen in EU-lidstaten. Aangezien vluchtelingen uit Oekraïne die beroep doen op tijdelijke bescherming hierdoor niet de standaard asielprocedure doorlopen, worden Oekraïense vluchtelingen niet bij de 36.871 asielaanvragers gerekend. 

In 2022 werd voor 43% van de behandelde asielaanvragen beoordeeld in eerste aanleg dat de aanvrager daadwerkelijk recht heeft op internationale bescherming. Concreet gaat dit om 10.632 asielzoekers die een vluchtelingenstatuut (41,1%) of subsidiair beschermingsstatuut (1,9%) toegekend kregen. Dit relatieve aantal ligt daarmee ongeveer even hoog als in 2021 (43,5%). Het hoogste aantal erkende vluchtelingen kwam vorig jaar uit Syrië (2.499), Afghanistan (2.467), Eritrea (1.357) en Palestina (760).   


1 In 2022 verklaarden 3.615 asielzoekers dat ze een niet-begeleid, van hun ouders gescheiden kind waren bij het indienen van hun asielaanvraag. Na onderzoek voor leeftijdsbepaling door de dienst Voogdij werden 2.394 personen effectief als minderjarig beschouwd. Nog niet alle onderzoeken waren op het moment van de publicatie van de asielstatistieken in januari 2023 echter al gepubliceerd. Dit cijfer kan dus nog oplopen.

 

Bronnen:  
UNHCR Refugee Statistics 
CGVS
DVZ
DVZ – Tijdelijke bescherming 

Waarom houden we cijfers bij?

Nauwkeurige informatie en exacte cijfers zijn belangrijk voor de planning en het werk van UNHCR. Wanneer een grote crisis uitbreekt en vervolgens vluchtelingenstromen op gang komen, is het belangrijk om juist in te schatten hoeveel mensen hulp nodig hebben, wat ze nodig hebben en hoeveel mensen we daarvoor moeten inzetten. Op die manier kunnen we zo snel mogelijk de noodzakelijke hulp bieden.

Blijf op de hoogte

Wil je graag op de hoogte blijven van de laatste cijfers over vluchtelingen en van onze activiteiten in België en ver daarbuiten? Meld je dan aan voor onze online nieuwsbrief.

Schrijf je in

Noodsituaties

Wanneer een crisissituatie zich voordoet, zetten we binnen 72 uur een grootschalige noodhulpoperatie op poten. Ontdek in welke noodsituaties UNHCR humanitaire hulp biedt. 

UNHCR’s noodhulp

We bieden levensreddende hulp aan miljoenen mensen op de vlucht. Lees meer over het werk van UNHCR.