Cijfers over vluchtelingen

Hoeveel vluchtelingen zijn er wereldwijd?

Er zijn minstens 89,3 miljoen mensen wereldwijd die gedwongen werden te vluchten, waaronder 21,3 miljoen vluchtelingen die niet enkel hun thuis maar ook hun land moesten verlaten.

Er zijn ook meer dan 4 miljoen staatloze mensen, die geen nationaliteit gegund wordt en geen toegang hebben tot fundamentele rechten, zoals het recht op onderwijs, gezondheidszorg, werk en bewegingsvrijheid.

Het werk van UNHCR is belangrijker dan ooit, nu dat 1 op de 78 mensen op aarde hun thuis ontvlucht zijn vanwege oorlog en vervolging.

UNHCR personeel

Onze werknemers vormen de drijvende kracht van UNHCR. UNHCR heeft 18.879 werknemers wereldwijd, waarvan bijna 91 percent actief zijn op het terrein (cijfers van 31 december 2021).

Wij werken in 137 landen en gebieden, waar ons personeel verdeeld is over verschillende regionale kantoren en bijkantoren. Onze teams werken hard om mensen op de vlucht te helpen en zijn gespecialiseerd in een brede waaier van disciplines, zoals juridische bescherming, administratie, collectieve voorzieningen, openbare diensten en gezondheidszorg.

Hoe wordt UNHCR gefinancierd?

Wij worden nagenoeg volledig gefinancierd door vrijwillige bijdragen, waarvan 85 percent afkomstig van overheden en de Europese Unie. Drie percent komt van andere intergouvernementele organisaties en gemeenschappelijke financieringsmechanismen. Elf percent is afkomstig uit de privésector, waaronder stichtingen, bedrijven en particulieren. Tot slot ontvangen we een beperkte subsidie uit het VN budget, goed voor één percent, voor administratieve kosten, en nemen we ook bijdragen in nature aan, zoals tenten, geneesmiddelen en vrachtwagens.

UNHCR werd in 1950 opgericht met een bijzonder klein budget van 300.000 dollar. Naarmate UNHCR meer werk opnam en groeide, werden ook de kosten groter. In het begin van de jaren ’90 was het jaarlijks budget meer dan 1 miljard dollar, en in 2021 liep dit op tot een ongeziene 9,15 miljard dollar. Actuele informatie over de financiële noden van UNHCR kan men terugvinden op onze Global Focus website.

Het jaarlijks budget bekostigt zowel lopende operaties als bijkomende programma’s die noodtoestanden dekken, zoals het conflict in Oekraïne of grootschalige repatriëringsoperaties.

Cijfers over mensen op de vlucht en staatlozen

Wij gaan na hoeveel mensen er gedwongen worden te vluchten en gebruiken cijfers en statistieken om ons werk te onderbouwen en te optimaliseren, alsook het werk van onze partners, ten einde betere bescherming, bijstand en oplossingen te bieden. Wanneer er bijvoorbeeld een grote ontheemdingscrisis uitbreekt, kunnen wij voorspellen hoeveel mensen er hulp zullen nodig hebben, wat voor hulp en hoeveel personeel we moeten inzetten.

Deze cijfers worden elk jaar gepubliceerd in twee kernrapporten: Global Trends en het Global Report.

Voor statistieken en operationele data die essentieel zijn voor onze operaties, verzamelen en analyseren we data in een aantal verschillende, doeltreffende systemen. Zo bevat onze databank met bevolkingsstatistieken (Population Statistics Database) informatie over land van asiel, land van herkomst en demografische gegevens over vluchtelingen, asielzoekers, gerepatrieerde vluchtelingen, intern ontheemden en staatlozen.
Meer informatie over hoe UNHCR bevolkingsstatistieken verzamelt, en links naar onze databanken, kan men terugvinden op onze gegevenspagina.

Waarom houden we cijfers bij?

Nauwkeurige informatie en exacte cijfers zijn belangrijk voor de planning en het werk van UNHCR. Wanneer een grote crisis uitbreekt en vervolgens vluchtelingenstromen op gang komen, is het belangrijk om juist in te schatten hoeveel mensen hulp nodig hebben, wat ze nodig hebben en hoeveel mensen we daarvoor moeten inzetten. Op die manier kunnen we zo snel mogelijk de noodzakelijke hulp bieden.

Blijf op de hoogte

Wil je graag op de hoogte blijven van de laatste cijfers over vluchtelingen en van onze activiteiten in België en ver daarbuiten? Meld je dan aan voor onze online nieuwsbrief.

Schrijf je in

Noodsituaties

Wanneer een crisissituatie zich voordoet, zetten we binnen 72 uur een grootschalige noodhulpoperatie op poten. Ontdek in welke noodsituaties UNHCR humanitaire hulp biedt. 

UNHCR’s noodhulp

We bieden levensreddende hulp aan miljoenen mensen op de vlucht. Lees meer over het werk van UNHCR.