Het agentschap werkt bovendien mee aan de opzet van programma’s voor de (her)inburgering van vluchtelingen en ontheemden, met onder meer projecten die inkomsten genereren, het herstel van infrastructuren en andere hulpinitiatieven. Als terugkeer naar het land van herkomst niet mogelijk is, bieden we ondersteuning bij integratie in het land waar ze verblijven of helpen we bij hervestiging in een derde land.

Voor miljoenen vluchtelingen en ontheemden is geen van deze oplossingen haalbaar. UNHCR blijft daarom benadrukken dat ook voor deze mensen duurzame oplossingen moeten worden gevonden. Het uitblijven van een oplossing zal uiteindelijk op lange termijn de bescherming van de vluchtelingen ondermijnen.

 

Vrijwillige terugkeer

De meeste vluchtelingen dromen ervan om terug naar huis te gaan. Wanneer ze willen terugkeren naar hun land van herkomst, werken we samen met overheden en partnerorganisaties om hen te helpen terug naar huis te gaan als dat veilig is.

Wanneer terugkeer onmogelijk is, wordt gekeken naar andere oplossingen, zoals bijvoorbeeld hervestiging of lokale integratie.

Voor meer informatie, ga naar ons dataportaal over hervestiging.

Integratie

Een ander alternatief voor mensen die niet naar huis kunnen terugkeren is integratie in het gastland. Dat is vaak een complex proces, dat inspanningen vraagt van zowel de vluchteling en het ontvangende land.

In de afgelopen tien jaar hebben 322.400 vluchtelingen de nationaliteit van hun gastland gekregen.

Hervestiging

Vluchtelingen die in bijzonder moeilijke omstandigheden leven of specifieke behoeften hebben waarin het opvangland niet kan voorzien, komen in aanmerking voor hervestiging in een ander land.

Van de 20,4 miljoen vluchtelingen die onder de bescherming van UNHCR staan, krijgt echter minder dan één procent de mogelijkheid zich te hervestigen.