Høringssvar fra UNHCR

UNHCR’s kommentarer til lovforslag om at skærpe adgangen til opholdstilladelse for udlændinge, der “aktivt har modarbejdet afklaring af deres identitet”.

UNHCR, FN’s Flygtningeorganisation, har afgivet høringssvar til regeringens forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af muligheden for at opnå tidsubegrænset opholdstilladelse for udlændinge, der aktivt har modarbejdet afklaringen af deres identitet i forbindelse med ansøgning om opholdstilladelse her i landet).

Lovforslaget ønsker at begrænse adgangen til permanent opholdstilladelse for dem, der under en behandling af deres ansøgning, for eksempel om asyl, aktivt modarbejder afklaring af deres identitet. Forslaget angiver som eksempler på identitet: Forkert alder, navn, nationalitet eller hjemland.

UNHCR’s høringssvar er tilgængeligt her (engelsk).