Dansk bidrag sender hjælp til de glemte flygtninge fra Sydsudan

Mere end 8 ud af 10 flygtninge fra Sydsudan, aktuelt den største flygtningekrise på det afrikanske kontinent, er kvinder og børn – og de lider under konsekvenserne af alvorlig underfinansiering.

32-årige Betty Leila flygtede fra Sydsudan i 2016 og bor nu i flygtningelejren Bidibidi i Uganda. Her tager hun sig af sine fire børn, to niecer samt de seks uledsagede børn, alle under 15 år, som hun mødte under flugten. Hun er nu deres plejemor. © UNHCR / Catherine Robinson

14-årige Tabu Sunday måtte efterlade sine forældre og sit hjem, da hun og hendes to søskende flygtede fra Sydsudan, brutal vold og en voldsom konflikt i sommeren 2017.

“Dér, hvor jeg boede, blev mennesker slået ihjel,” sagde Tabu, som måtte vandre til fods i dagevis, før hun endelig nåede Uganda og sikkerhed. Hun var flygtning nummer én million, der krydsede grænsen fra Sydsudan til nabolandet.

Siden da er antallet af flygtninge, der bliver tvunget på flugt af den igangværende konflikt i verdens yngste nation, Sydsudan, fortsat med at stige – og det lægger yderligere pres på indsatserne i den allerede underfinansierede flygtningesituation. FN’s Flygtningeorganisation UNHCR har for nylig afsat 10,5 mio. kr. fra Danmarks nødhjælpspulje til at støtte indsatserne for sydsudanesiske flygtninge.

I løbet af konflikten, der nu hærger på sjette år, er mere end 2,2 millioner mennesker blevet tvunget til at flygte og søge tilflugt i seks nabolande: Den Centralafrikanske Republik, Den Demokratiske Republik Congo, Etiopien, Kenya, Sudan og Uganda. Og ansigterne, der præger denne fortsat voksende, omend glemte flygtningekrise, tilhører i høj grad børn og unge. Mange af dem flygter alene, ligesom Tabu og hendes søskende.

63 pct. af de sydsudanesiske flygtninge er under 18 år, hvilket gør beskyttelsen af børn og uddannelse blandt de vigtigste prioriteter i indsatsen. Konsekvenserne af underfinansieringen er dog tydelige: En høj andel af børnene lider af akut og alvorlig underernæring i flere af værtslandene. I Den Demokratiske Republik Congo er det kun 21 pct af de børn, der bliver identificered esom værende uledsagede eller adskilte, der modtager hjælp. I Uganda er der én sagsbehandler for hver 150 børn, hvilket gør det svært at sikre kvaliteten i beskyttelsesarbejdet samt tilstrækkelig opfølgning på sagerne.

14-årige Tabu i Uganda er en dedikeret skoleelev. Matematik er hendes yndlingsfag, og hun har store forhåbninger til sin videre uddannelse – men med mere end 200 andre børn i klassen er det en daglig udfordring. Og mange sydsudanesiske børn befinder sig i lignende situationer. Det gennemsnitlige lærer-elev forhold er 1 til 84 i Kenya og 1 til 80 i Uganda, og halvdelen af flytningebørnene i skolealderen har ikke en gang adgang til grundskole og ungdomsuddannelse.

Med bidraget fra Danmark kan UNHCR styrke beskyttelsen af ​​de mange børn, der er blevet fordrevet af konflikten – herunder ved at adressere manglerne, når det kommer til at sikre korrekt ernæring, adgang til uddannelse og den fornødne sundhedspleje af børnene. Bidraget vil også hjælpe UNHCR med at levere mad, rent drikkevand og forbedre sanitetsfaciliteterne, eksempelvis i Sudan, hvor næsten 80.000 flygtninge bor i lejre uden tilstrækkelig adgang til latriner.

“Med det antal af børn og unge, der er fordrevet fra Sydsudan og nu lever under svære kår, mangler grundlæggende nødhjælp og ikke er i skole, står vi over for risikoen for flere tabte generationer, hvis støtten og indsatserne ikke bliver styrket. Dette generøse bidrag fra Danmark hjælper UNHCR til at gøre netop det. Den danske finansiering gør det muligt for UNHCR at styrke beskyttelsesindsatsen, herunder for de sårbare børn, og fortsat at kunne levere livreddende hjælp,” siger Henrik M. Nordentoft, UNHCRs Regionale Repræsentant for Nordeuropa.

14-årige Tabu Sunday blev registreret som flygtning nummer én million, der flygtede fra Sydsudan til Uganda i sommeren 2017. © UNHCR/Peter Caton

Sydsudanesiske flygtningebørn sidder på skolebænken i midlertidigt etablerede klasselokaler i flygtningelejren Bidibidi i Uganda. © UNHCR / Jiro Ose

Danmark som UNHCR-donor

Danmark har længe været placeret blandt UNHCRs top ti donorer og var i 2017 UNHCR’s sjette største donor af ikke-øremærket finansiering.

Danmark bidrager i starten af hvert år med en nødhjælpspulje (Emergency Reserve Fund) på 50,5 mio. kr., som UNHCR kan fordele til indsatser, hvor behovene er mest akutte. Puljens fleksibilitet gør det muligt for UNHCR at reagere på nødsituationer, hvilket redder liv og hjælper mennesker på flugt med kritiske beskyttelsesbehov og akutte, basale fornødenheder.

I 2018 blev der afsat fem bidrag fra nødhjælpspuljen til operationer i de følgende flygtningesituationer: Den Demokratiske Republik Congo (10 mio. kr.), Venezuela (10 mio. kr.), Sydsudan (10,5 mio. kr.), Somalia (10 mio. kr.) Og Burundi (10 mio. kr.).

Danmark yder desuden et fleksibelt bidrag på 160 mio. kr. i ikke-øremærket finansiering. Det er helt afgørende for at kunne støtte de såkaldte “glemte” flygtningesituationer, der er kritisk underfinansierede, da de får begrænset offentlig opmærksomhed.