Europæiske lande bør gøre mere for at beskytte flygtninge- og migrant børn

Der er brug for at forbedre indsatsen for at beskytte flygtningebørn, der ofte har været igennem farlige og vanskelige rejser, inden de når europæisk jord, fastslår ny rapport fra UNHCR, FN’s Flygtningeorganisation.

De europæiske stater bør intensivere indsatsen for at beskytte flygtninge- og migrantbørn. Disse børn har ikke alene været på svære og farlige rejser, men de bliver fortsat udsat for risici og prøvelser, efter de er ankommet til Europa, herunder usikker indkvartering, forkert registrering som voksne og mangel på passende omsorg. Opfordringen kommer fra UNHCR, FN’s Flygtningeorganisation.

UNHCR’s seneste ”Desperate Journeys”-rapport, der udkommer i dag, fastslår, at der fra januar til september 2019 ankom omkring 80.800 mennesker til Europa via Middelhavsruterne – et fald sammenlignet med de 102.700 mennesker, der ankom i samme periode sidste år. Mere end en fjerdedel af dem, der er ankommet til Europa i år, er børn, og mange af dem rejser uden deres forældre.

”Disse børn er sandsynligvis flygtet fra konflikt, de har måske mistet familiemedlemmer, været væk hjemmefra i månedsvis, måske endda år, og nogle har være udsat for forfærdelige overgreb på deres rejser, men deres lidelser stopper ikke ved grænsen,” siger Pascale Moreau, direktør for UNHCR’s Europa Bureau. ”Flere steder i Europa bliver især uledsagede børn ofte indkvarteret i større centre med minimalt opsyn, hvilket udsætter dem for yderligere overgreb, vold og psykologiske kvaler, samt øger risikoen for, at de vil rejse videre eller forsvinde.”

Grækenland har modtaget det højeste antal ankomster i Middelhavsregionen i år – flere end Spanien, Italien, Malta og Cypern tilsammen. Indtil videre er mere end 12.900 børn ankommet til Grækenland over havet, herunder næsten 2.100 uledsagede børn. Mange af dem er fra Afghanistan, Syrien og andre lande, der er præget af konflikt og vold. Forholdene i de overfyldte og usanitære modtagelsescentre på de græske øer er yderst bekymrende.

De græske myndigheder har bebudet tiltag til at lette presset på de overfyldte centre, og der er positive eksempler på implementering af best practice, herunder brug af plejefamilier i lokalsamfundet. Ved udgangen af september befandt de fleste uledsagede børn i Grækenland sig imidlertid fortsat i uegnede indkvarteringssituationer. I betragtning af de ekstremt risikofyldte forhold, som disse børn er udsat for, appellerer UNHCR til Europas lande om – som en solidaritets-gestus – at tilbyde pladser til at kunne overflytte børnene samt at fremskynde familiesammenføring for de børn, der er berettiget til at blive genforenet med familiemedlemmer.

Selvom der er gennemført mange positive tiltag i hele Europa for at forbedre beskyttelsen, fremgår det af rapporten, at der er brug for yderligere indsatser for at tackle nogle af de udfordringer, som børn fortsat står over for. Blandt anbefalingerne opfordres de europæiske lande til øjeblikkeligt at stoppe med at tilbageholde børn på grundlag af migration, til at udpege uddannede værger eller socialarbejdere, og til at sikre, at flygtninge- og migrantbørn kan komme i skole. Flere steder i Europa må børn ligeledes kæmpe for at blive anerkendt som børn, og rapporten appellerer til, at der anvendes helhedsorienterede og tværfaglige metoder i vurderingen af børns alder.

Ved at tage de skridt, der bliver skitseret i rapporten, vil staterne være i stand til at øge beskyttelsen af børn on the move – og de vil være bedre rustet til at vurdere og imødekomme børnenes bedste interesser, hvilket kan omfatte løsninger uden for Europa.

Se rapporten her.