UNHCR fortsætter beskyttelsen af flygtninge under COVID-19

UNHCR har iværksat en række tiltag i kampen mod COVID-19.

UNHCR, FN’s Flygtningeorganisation, UNHCR, giver nu yderligere detaljer om en række af de tiltag, der er iværksat i operationerne i kampen mod COVID-19 og for at forebygge yderligere spredning.

”Jeg er meget bekymret over denne pandemi og dens konsekvenser for flygtninge og deres værtslande. COVID-19 har allerede haft en stor indvirkning på vores operationer og tvunget os til hurtigt at tilpasse vores arbejde. Vi slækker imidlertid ikke på indsatsen for at hjælpe og beskytte flygtninge bedst muligt, selv under disse vanskelige omstændigheder,” siger Filippo Grandi, FN’s flygtningehøjkommissær.

”Under COVID-19 er det vores topprioritet at sikre, at de mennesker, vi er sat i verden for at hjælpe, er tænkt ind i responsplaner og bliver ordentligt informeret, mens vi samtidig støtter regeringer med præventiv planlægning og respons, hvorend behovet er ,” tilføjer han.

Den 26. marts appellerede UNHCR om 225 millioner USD som en del af en større FN-appel. Fokus er på en række prioriterede lande, som kræver særlig hjælp.

Selvom antallet af rapporterede og bekræftede COVID-19 tilfælde blandt flygtninge forsat er lavt, lever over 80 procent af verdens flygtninge, og næsten alle internt fordrevne, i lav- og mellemindkomstlande. Mange af dem har dårlige sundhedssystemer, vand- og sanitetsforhold og har akut brug for støtte.

Mange flygtninge lever i tætbefolkede lejre eller i fattige byområder, der har utilstrækkelige sundhedsinfrastrukturer og vand-, sanitet- og hygiejnefaciliteter. Den forebyggende indsats er altafgørende, fortæller Grandi.

Tiltag, som UNHCR har iværksat, inkluderer:

  • At styrke sundhedspleje, samt sanitet- og hygiejnefaciliteter, herunder ved at uddele af sæbe og øge adgangen til vand.
  • At hjælpe regeringer med præventive tiltag og handleplaner, herunder ved at levere medicinsk udstyr og forsyninger.
  • At sikre, at flygtninge og internt fordrevne har tag over hovedet og har adgang til nødhjælp.
  • At tilbyde vejledning og faktabaserede informationer om forskellige forebyggende tiltag.
  • At udvide den direkte økonomiske støtte til flygtninge og internt fordrevne for at begrænse de socioøkonomiske konsekvenser af COVID-19.
  • At overvåge og gribe ind for at sikre rettighederne for de mennesker, der er tvunget på flugt.

I Bangladesh er der påbegyndt træning af personalet på sundhedscentre og klinikker i Rohingya-lejrene, der huser godt 850.000 flygtninge på meget begrænset plads. Over 2.000 frivillige flygtninge arbejder sammen med flygtningerepræsentanter og religiøse ledere for at udbrede kendskabet til de forskellige forebyggende tiltag. Indsatsen suppleres med radiokampagner, videoer, plakater og løbesedler udgivet på flere sprog, rohingya, burmesisk og bengalsk. Der er også igangsat initiativer, som skal sikre, at alle har adgang til vand og sæbe, samtidig med at antallet af håndvask-faciliteter øges. Nye isolations- og behandlingscentre for flygtninge og lokalsamfundet er også undervejs.

I Grækenland har UNHCR øget støtten til myndighederne i forhold til at sikre en bedre vandkapacitet og sanitære forhold, uddele hygiejneartikler, og etablere og indrette medicinske afdelinger og områder til screening, isolation og karantæne. UNHCR sikrer desuden, at asylansøgere kan få fyldestgørende informationer gennem telefonrådgivning og tolkning, samt mobilisering af frivillige. UNHCR har desuden opfordret myndighederne til at optrappe overflytningen af flygtninge fra overfyldte modtagecentre på landets øer, hvor 35.000 asylansøgere opholder sig i faciliteter, der er bygget til under 6.000.

I Jordan bliver der screenet for temperatur ved indgangen til Za’atari og Azraq lejrene. Oplysningskampagner er igangsat. Adgangen til elektricitet er forstærket, og supermarkeder har udvidet deres åbningstider for at kunne sikre bedre afstand mellem kunderne.

Faciliteter til håndvask og temperaturscreeninger er også sat op i transitcentre, modtageområder og sundhedsfaciliteter i lejre/bosættelser i Etiopien og Uganda.

I Sudan har UNHCR uddelt sæbe til mere end 260.000 flygtninge, internt fordrevne og lokale indbyggere. UNHCR har sammen med andre FN-organisationer og sundhedsministeriet kørt oplysningskampagner på forskellige sprog. Omkring 15.000 SMS-beskeder med oplysninger og forebyggende råd er sendt ud til flygtninge, der lever i hovedstaden Khartoum.

Forskellige forebyggende indsatser er også igangsat i flygtningelejre og bosættelser for internt fordrevne i Den Demokratiske Republik Congo og Burkina Faso. Indsatserne tæller bl.a. etablering af håndvask-stationer, uddeling af sæbe og rengøringsprodukter, oplysningskampagner i form af plakater, løbesedler, radiokampagner og brug af lokale netværk.

I Brasilien har UNHCR og partnere etableret et isolationsområde i Boa Vista, der kan huse venezuelanske flygtninge og migranter under mistanke for at være smittet med COVID-19. UNHCR har også distribueret 1.000 hygiejnesæt til den oprindelige befolkning i Beelem og Santarem.

UNHCR arbejder sammen med andre FN organisationer på at løse de logistiske udfordringer, der opstår i kølvandet på afbrudt produktion og grænselukninger. Dette indebærer et øget indkøb af lokale og regionale forsyninger samt etablering af luftbroer. Over 100 tons nødhjælp og medicinske forsyninger er transporteret via luftbro til Chad og Iran.

”Vi fortsætter med at styrke vores indsatser i felten, men for at gøre det har vi brug for akut og ikke-øremærket økonomisk støtte, herunder støtte til vores igangværende humanitære operationer. En koordineret international støtte er i alles fælles interesse og er absolut nødvendigt,” konkluderer Grandi.