Høringssvar fra UNHCR

UNHCR’s kommentarer til regeringens lovforslag om muligheden for “i en krisesituation” at kunne afvise asylansøgere ved grænsen.

UNHCR, FN’s Flygtningeorganisation, har afgivet høringssvar til regeringens forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Mulighed for i en krisesituation at afvise asylansøgere ved grænsen).

Lovforslaget giver ministeren mulighed for at lukke den danske grænse fuldstændigt, selv for asylansøgere, når de kommer via et andet EU-land. Afvisningen af asylansøgere kan være i strid med både EU-reglerne og internationale menneskerettigheder, særligt grundprincippet om, at alle skal have adgang til et andet lands territorium for at kunne søge om asyl.

UNHCR’s høringssvar er tilgængeligt  her (engelsk)