'
;

Innovation

Våra projekt inom innovation nyttjar den expertis som ges av UNHCR:s olika divisioner, flyktingar, den akademiska världen och den privata sektorn i syfte att ta itu med komplicerade flyktingutmaningar.

Nya projekt utvecklas och testas i UNHCR:s verksamheter över hela världen samtidigt som vi försöker att finna sätt att anpassa befintliga innovationer till flyktingspecifika sammanhang.

Varje år vidareutbildar, handleder och stöttar UNHCR 20 innovationsintresserade akademiker som normalt sätt arbetar med områdesspecifika utmaningar.

Uppkoppling för flyktingar

Människor på flykt lever utan möjligheten till uppkoppling när de i verkligheten är i behov av att hitta livsviktig information, kommunicera med nära och kära, få tillgång till grundläggande tjänster och anknyta sig till de lokala, nationella och globala samhällena runt omkring dem. 

Genom kreativa partnerskap och smarta investeringar strävar vi att kunna förse alla flyktingar och de samhällen de lever i med åtkomst till tillgängliga, prisvärda och anvädbara mobil- och internetförbindelser.