Innovation transformerer undervisningen for flygtningeelever i Afrika

Tablets og mobilnetværk udgør det seneste nye i online-undervisning af elever i flygtningelejre, og det øger deres interesse for at lære.

Dekow Mohamed følte sig inspireret lang tid efter, at hendes rollemodel, Nobelprismodtager og aktivist Malala Yousafzai, besøgte hendes skole i Dadaab flygtningelejren i Kenya sidste maj.

”Du kan ikke forestille dig, hvor spændt jeg var, da jeg så hende, ansigt til ansigt,” siger Dekow, der er flygtning fra Somalia. 18 år gammel er hun blot ét år yngre end den pakistanske aktivist, der overlevede et attentatforsøg, efter at hun havde udfordret Talibans forbud mod pigers skolegang.

Malalas historie spredte sig rundt om i verden og inspirerede millioner af mennesker. Men Dekow kunne nemt have gået glip af den inspirerende historie, hvis ikke det innovative initiativ, Instant Network Schools (INS), havde faciliteret online-uddannelse og internetforbindelse i hendes flygtningelejrs skole.

Udvalgte skoler og medborgerhuse udstyres nemlig med en ’digital boks’, som består af tablets, soldrevne batterier, en satellit eller mobilnetværk, og en uddannelsespakke. Lærerne modtager IT-vejledning og modtager løbende kurser.

”Vi hører fra elever og lærere, at programmet har øget motivationen fra begge sider.”

-Jacqueline Strecker, Learn Lab Manager, UNHCR’s innovationsteam

Siden den første ’digitale boks’ blev uddelt i Dadaab i 2014, er programmet blevet introduceret i 31 andre centre i fire forskellige lande i regionen: Kenya, Tanzania, Sydsudan og den Demokratiske Republik Congo.

Programmet voksede fra et partnerskab mellem UNHCR, FN’s Flygtningeorganisation, og Vodafone-fonden, som tidligere også har arbejdet med skolerne i Dadaab flygtningelejr. Den store mangel på ressourcer og internetforbindelse i lejren viste tydeligt, hvordan teknologiens udvikling kunne forbedre kvaliteten af undervisning i fjerne områder.

Over 65 millioner mennesker i verden er lige nu fordrevet fra deres hjem på grund af krig, vold og forfølgelse, og heraf er mere end 21 millioner flygtninge. Halvdelen af dem er børn, hvilket betyder, at alt for mange børn går glip af uddannelse.

Ifølge UNHCR’s uddannelsesrapport er det kun 50 % af børnene, der går i folkeskole, 22 % går i gymnasiet, og blot 1 % tager en videregående uddannelse.

Students with the tablets they are learning to use. © UNHCR/Catherine Wachiaya

Elever med de tablets, som de lærer at bruge. © UNHCR/Catherine Wachiaya

The Instant Network Schools programme is helping millions of refugee students across Africa to catch up with their education. © UNHCR/Catherine Wachiaya

Instant Network Schools-programet hjælper millioner af flygtninge-elever i hele Afrika med at indhente deres uddannelse. © UNHCR/Catherine Wachiaya

A teacher uses a tablet from the INS kit to teach students. © UNHCR/Catherine Wachiaya

En lærer bruger en tablet fra INS-pakken til at undervise sine elever. © UNHCR/Catherine Wachiaya

Paul uses a tablet to read at Kakuma refugee camp in Kenya. © UNHCR/Catherine Wachiaya

Paul bruger en tablet til at træne sin læsning i Kakuma flygtningelejren i Kenya. © UNHCR/Catherine Wachiaya

“When I started class in January, it was difficult for me to use a computer,” says Nimo, 18. “I had never used one before. Now I learn how to use PowerPoint and Microsoft Access.” © UNHCR/Silja Ostermann

”Da jeg begyndte i skole i januar, var det svært for mig at bruge en computer,” fortæller 18-årige Nimo. ”Jeg havde aldrig prøvet sådan en før. Nu lærer jeg, hvordan jeg bruger PowerPoint og Microsoft Acces.” © UNHCR/Silja Ostermann

I Afrika, der sammen med Mellemøsten modtager det største antal fordrevne mennesker, kæmper millioner of unge flygtninge for at holde deres uddannelse ved lige. Innovative initiativer, som for eksempel INS, bidrager til så meget kontinuitet i deres uddannelse som overhovedet muligt.

Men selv når børnene er i skole, skal de kæmpe med store udfordringer. Undervisningen foregår nemlig under ekstremt dårlige vilkår med overfyldte klasselokaler og begrænsede ressourcer. UNHCR arbejder dagligt på at skabe nye løsninger for elever som Dekow – eksempelvis gennem initiativer som INS.

”Elever forstår bedst, hvad de ser, og ikke hvad de hører. Vi plejede at høre om en masse ting, som vi ikke før vidste noget om,” siger Dekow. ”Men da vi modtog de mobile tablets, undrede selv vores lærere sig over vores nye deltagelse i undervisningen. Vi kan nu besvare svære spørgsmål uden at bruge vores noter.”

Jacqueline Strecker, som er Learn Lab Manager i UNHCR’s innovationsteam siger, at formålet er at bringe teknologien ind i klasselokalet gennem en holistisk tilgang:

”Vi ville bruge det til at forbedre undervisningen ved at skaffe adgang til relevant undervisningsmateriale og opdateret information til lærerne og samtidig at tilføje lærerige videoer og billeder for eleverne.”

”Det bygger på UNHCR’s forpligtelse om at sikre undervisning af høj kvalitet ved at forbedre klasselokalerne.”

-Jacqueline Strecker, Learn Lab Manager, UNHCR’s innovationsteam

Hun tilføjer: ”Det bygger på UNHCR’s forpligtelse om at sikre undervisning af høj kvalitet ved at forbedre klasselokalerne og sørge for, at flygtninge får gavn af digitalt materiale. Vi hører fra elever og lærere, at programmet har øget motivationen fra begge sider. Lærerne er også mere begejstret for at komme i skolen, og de føler, at de bliver bakket op.”

Gadafi Mohamed, en lærer i Hagadera-lejren i Dadaab, understrejer den store interesse, der er kommet, ved at bringe ICT (Information, Kommunikation og Teknologi) ind i klasselokalet.

”Før vi introducerede ICT, var der mange studerende, som ikke engang mødte op i klassen på grund af manglende interesse,” siger han.

”Siden vi er begyndt at bruge ICT, har der været en række forbedringer. I bund og grund går det ud på at forestille sig tingene visuelt i stedet for at lære fra en tekstbog, og de studerende har virkelig udviklet deres interesse.”

The Instant Network Schools er ét ud af otte projekter fra syv lande, som blev præsenteret på Africa Shares, et tre-dagsmøde i Geneve, der satte fokus på, hvordan flygtninge kan være med til at bidrage til de samfund, der byder dem velkomne.

Eventen, der blev arrangeret af UNCHR og afholdt 14.-16. marts 2017, understreger den stigende tendens til innovation i Afrika og den vigtige involvering af flygtninge i denne udvikling.

Projekterne inkluderer blandt andet et håndværkerprojekt for maliske flygtninge i Burkina Faso, et initiativ i Etiopien med det formål at forbedre børns læseevner, et energisparende køkkenovns-projekt i Rwanda, et fjerkræsprojekt i Zimbabwe, et projekt i Malawi til at forbedre internetforbindelse i samarbejde med Microsoft, samt et urbaniseringsprojekt og initiativ for subsidieret gas i Niger.

Alle projekterne har en samfundsbaseret tilgang, som UNHCR og samarbejdspartnere har påtaget sig. Flygtningene er omdrejningspunktet, og de skal have mulighed for at benytte deres eksisterende kompetencer og samtidig lære nye.

”UNHCR’s største fordel er, at vi har at gøre med nogle samfund, som er robuste og kreative,” siger Jacqueline Strecker. ”Det er utroligt vigtigt, at de forskellige samfund får mulighed for at bruge deres kreativitet og tage ejerskab over disse projekter.”

Derudover er det også vigtigt, at flygtninge i Afrika fortsat inspireres til at bruge innovation til at skabe hjemmelavede løsninger. For skoleeleven Dekow i Dadaab-flygtningelejren har innovation nemlig ikke kun forbedret hendes uddannelsesmuligheder – det har også motiveret hende til at være mere som hendes forbillede.

”UNHCR’s største fordel er, at vi har at gøre med nogle samfund, som er robuste og kreative.”

-Jacqueline Strecker, Learn Lab Manager, UNHCR’s innovationsteam

”Malala fortalte os, at vi skulle bruge vores stemme,” siger hun. ”Jeg synes, det var et godt budskab, for det hænger godt sammen med min drøm om at blive advokat og at formidle budskabet om uddannelse, så vi alle kan bidrage med gode ting i denne verden.”

UNESCO’s uddannelseskonference blev afholdt i Paris i slutningen af marts, og temaet for konferencen var ”Uddannelse i nødsituationer og krisesituationer”. Konferencen bragte eksperter og politikere sammen fra hele verden for at udforske, hvordan man kan styrke inklusionen på uddannelsesområdet og bevare mulighederne for undervisning i konfliktramte områder.

I år var UNHCR medarrangør af konferencen, som satte fokus på, hvordan teknologi kan være med til at give flygtninge uddannelse af høj kvalitet.