Krig, vold og forfølgelse har fået antallet af fordrevne til at stige til hidtil usete højder

UNHCR’s nye Global Trends-rapport fastslår, at der ved udgangen af ​​2016 var 65,6 millioner fordrevne over hele verden – ca. 300.000 flere end året før.

Syrian war orphans Mohammed Adlani (left), 8, and Mohammed Chami, 11, take a bus to school from the Islamic Charity Association Orphanage in Homs.

Krig, vold og forfølgelse tvinger flere mennesker på flugt end nogensinde ifølge en rapport, der blev offentliggjort i dag af UNHCR, FN’s Flygtningeagentur.

UNHCR’s nye Global Trends-rapport, organisationens store årlige statusundersøgelse af ​​tvangsfordrivelse af befokninger, fastslår, at der ved udgangen af ​​2016 var 65,6 millioner fordrevne over hele verden – ca. 300.000 flere end året før. Tallet dækker over et enormt antal mennesker over hele verden, der har brug for beskyttelse.

De 65,6 millioner omfatter tre vigtige komponenter. Den første er antallet af flygtninge på 22,5 millioner, der er det højeste nogensinde. Ud af disse er 17,2 millioner under UNHCR’s ansvar, og resten er palæstinensiske flygtninge, der er registreret hos vores søsterorganisation UNRWA. Konflikten i Syrien er fortsat årsag til det største antal af verdens flygtninge (5,5 millioner), men i 2016 kom det største antal nye fordrevne fra Sydsudan, hvor det katastrofale sammenbrud i fredsforhandlingerne i juli samme år førte til, at 739.900 mennesker var flygtet ved udgangen af året (i dag er det 1,87 millioner).

Den anden komponent er befolkninger, der er fordrevet internt i deres egne lande. Dette antal var på 40,3 millioner i slutningen 2016 i forhold til 40,8 millioner året før. Syrien, Irak og det stadig meget betydelige antal internt fordrevne i Colombia udgjorde de tre største brændpunkter for intern tvangsfordrivelse af befolkninger, men problemet med internt fordrevne er verdensomspændende og tæller næsten to tredjedele af antallet af fordrevne på verdensplan.

Tredje komponent er asylansøgere, folk, der er flygtet fra deres land og søger international beskyttelse som flygtninge. Ved udgangen af ​​2016 var antallet af asylansøgere 2,8 millioner på verdensplan.

Alt dette tilsammen udgør den ufattelige menneskelige pris, der betales for krig og forfølgelse i verden: 65,6 millioner mennesker svarer til, at én ud af 113 mennesker i verden i dag er fordrevet – et antal, der overstiger befolkningstallet i verdens 21. mest folkerige land, Storbritannien.

“Ud fra enhver målestok er dette et uacceptabelt antal, og det viser tydeligere end nogensinde før, at der er behov for solidaritet og fælles mål for at forebygge og løse konflikter og sammen sikre, at verdens flygtninge, internt fordrevne og asylansøgere modtager beskyttelse og hjælp, mens der arbejdes på at finde løsninger”, sagde FN’s højkommissær for flygtninge, Filippo Grandi. “Vi skal være bedre til at hjælpe disse mennesker. Det, der er brug for i en verden i konflikt, er beslutsomhed og mod – ikke frygt”.

Et af rapportens vigtigste fund er, at antallet af især nye folkefordrivelser stadig er meget højt. Ud af de 65,6 millioner mennesker i verden, der er drevet på flugt, blev 10,3 millioner mennesker fordrevet i 2016, og omkring to tredjedele af dem (6,9 millioner) flygtede i deres eget land. Det svarer til, at én person fordrives hvert 3. sekund – kortere tid, end det tager at læse denne sætning.

Til trods for dette betød det faktum, at mange flygtninge og internt fordrevne vendte tilbage til deres hjemlande, kombineret med andre løsninger såsom genbosættelser i tredjelande, at 2016 bragte håb om forbedringer. Omkring 37 lande accepterede tilsammen 189.300 flygtninge til genbosættelse. Omkring en halv million andre flygtninge kunne vende tilbage til deres hjemland, og ca. 6,5 millioner internt fordrevne kunne vende tilbage til deres hjemegn – selvom mange gjorde det under mindre end ideelle omstændigheder og med usikre fremtidsperspektiver.

På verdensplan befandt de fleste flygtninge – 84 procent – sig i lav- eller mellemindkomstlande ved udgangen af 2016, mens hver tredje (4,9 millioner mennesker) befandt sig i de mindst udviklede lande. Denne enorme skævhed afspejler flere ting, herunder den fortsatte mangel på international konsensus, når det kommer til at tage imod flygtninge, og at mange fattige lande er nærområder til konfliktfyldte lande.

Den viser også behovet for, at lande og samfund, der tager imod flygtninge og andre fordrevne befolkninger, modtager solid støtte og ressourcer – da fraværet af dette kan skabe ustabilitet, have konsekvenser for livsvigtigt humanitært arbejde eller føre til sekundære fordrivelser.

I gennemsnit kommer de fleste fordrevne stadig fra Syrien, hvor 12 millioner mennesker (næsten to tredjedele af befolkningen) enten er internt fordrevne eller er flygtet til udlandet som flygtninge eller asylansøgere. Hvis man ser bort fra den langvarige palæstinensiske flygtningesituation, var afghanerne den næststørste fordrevne befolkningsgruppe (4,7 millioner) efterfulgt af irakerne (4,2 millioner) og sydsudaneserne (verdens hurtigst voksende fordrevne befolkning, hvoraf 3,3 millioner var flygtet fra deres hjem ved udgangen af året).

Børn, der udgør halvdelen af ​​verdens flygtninge, fortsætter med at bære en uforholdsmæssig stor del af lidelserne, først og fremmest på grund af deres store sårbarhed. Der blev desværre modtaget 75.000 asylansøgninger fra børn, der rejste alene eller adskilt fra deres forældre. Ifølge rapporten er selv dette tal sandsynligvis en undervurdering af det virkelige antal.

UNHCR vurderer, at mindst 10 millioner mennesker var uden nationalitet eller i fare for at blive statsløse ved udgangen af ​​2016. Imidlertid viser data, registreret af regeringer og videregivet til UNHCR, at antallet af statsløse var begrænset til 3,2 millioner i 74 lande.

Global Trends er en statistisk vurdering af tvangsfordrevne befolkninger, og derfor er en række vigtige udviklinger på flygtningeområdet i 2016 ikke gengivet. Disse omfatter øget politisering af asylspørgsmål i mange lande og voksende begrænsninger i adgangen til beskyttelsesforanstaltninger i nogle verdensdele, men også positive fremskridt som de historiske topmøder om flygtninge og migranter i september 2016, den skelsættende New York-erklæring, der fulgte, den nye banebrydende tilgang til at håndtere folkefordrivelser på tværs af hele samfundet (“all-of-society approach”) inden for rammerne af flygtningeaftalen “Comprehensive Refugee Response Framework” og den enorme generøsitet over for flygtninge og andre fordrevne befolkninger i værtslande og donorlande.

UNHCR udgiver Global Trends-rapporten en gang om året baseret på egne data, data modtaget fra partnerorganisationen IDMC (Internal Displacement Monitoring Centre) og data modtaget fra regeringer.

Kontakt:

Caroline Bach

Associate Communication Officer | Spokesperson for Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden

Office: +46 (0)8 457 4874
Mobile: +46 (0)709 16 57 19

E-mail Caroline