Høringssvar fra UNHCR, FN’s Flygtningeorganisation

UNHCR’s kommentarer til regeringens lovforslag om ændringer af Udlændingeloven og en ny kvoteordning.

UNHCR, FN’s Flygtningeorganisation, har afgivet høringssvar til regeringens forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Ny kvoteordning).

Lovforslaget introducerer en betinget kvoteordning med virkning fra 2018. Danmarks deltagelse i UNHCR genbosættelsesprogram vil blive betinget af sociale og finansielle forhold, herunder antallet af spontane asylansøgere og tildelte opholdstilladelser i forudgående år, samt hvor godt udlændingene allerede i Danmark er integreret.

UNHCR’s høringssvar er tilgængeligt her (engelsk).