Danmarks nødhjælpspulje sikrer livline til venezuelanere på flugt

3,5 mio. kr. fra Danmark støtter UNHCR’s arbejde med at hjælpe et stigende antal venezuelanere, der flygter fra vold og ustabilitet.

Unge venezuelanere (fra venstre) Marcos, 11, Abdias, 9, and Noel, 13, ligger på den madras, de deler med en fjerde dreng. De bor i Cúcuta, en colombiansk by ved grænsen til Venezuela, i Luisa Lopes’ hjem. Colombianske Luisa Lopes, 35, der for nylig vendte hjem fra Venezuela, hvor hun var flygtning, har åbnet sit hjem for de venezuelanere, der nu ankommer til Colombia. Luisa tjener 5,000 pesos (ca. 10 kr.) om dagen, men med hjælp fra naboer kan hun forsørge sin egen familie på seks børn og børnebørn og hendes udvidede flygtningefamilie. ©UNHCR/Paul Smith

UNHCR har frigivet 3,5 mio. kr. fra Danmarks nødhjælpspulje (Emergency Reserve Fund) til at kunne yde akut hjælp til mennesker, der er blevet tvunget til at forlade deres hjem i Venezuela på grund af vold, ustabilitet og manglen på basale tjenester. Bidraget fra nødhjælpspuljen vil give mænd, kvinder og børn, der er flygtet fra Venezuela, adgang til basale tjenester og nødhjælp i det land, hvor de har søgt asyl.

“I betragtning af at vi er vidne til et højt antal mennesker, der er drevet på flugt, og samtidig har tiltagende vanskeligheder med at finde midler til at yde den meget tiltrængte øjeblikkelige hjælp over hele verden, giver Danmarks nødhjælpspulje en fleksibilitet for UNHCR og vores partnere til at kunne reagere på venezuelanernes kritiske behov,” siger Renata Dubini, direktør for UNHCR’s regionale Bureau for the Americas.

Antallet af mennesker, der er blevet tvunget til at forlade deres hjem som konsekvens af den forværrede politiske situation med øget vold og en alvorlig socio-økonomisk situation i Venezuela, er øget siden 2014. Næsten 50.000 personer har søgt om asyl indtil videre i 2017. Til sammenligning søgte godt 34.000 personer asyl i hele 2016. Hvis tendensen dette år fortsætter, vil antallet af venezuelanere med behov for international beskyttelse være mere end fordoblet ved udgangen af 2017. De primære asyllande i regionen er Brasilien, Costa Rica, Mexico, Panama og Peru. Mange har også søgt beskyttelse længere væk, hovedsageligt i Spanien og USA.

Interviews med venezuelanere vidner om, at de er flygtet af mange årsager. De angiver, at de er flygtet fra ustabilitet og vold i deres lokalområder, og at de har været mål for bevæbnede og kriminelle grupper. Nogle angiver, at de har forladt landet på grund af bekymring for, at deres tillagte politiske holdninger risikerer at udsætte dem for gengældelsesangreb.

Mange har rapporteret om lidelser på grund af manglen på mad og medicin, tab af indkomst og vanskeligheder med at få adgang til essentielle tjenester. Økonomiske vanskeligheder har fået nogle til at vende sig mod negative overlevelsesmekanismer, herunder overlevelsessex. Andre melder, at de har været udsat for udnyttelse og overgreb i de lande, de er flygtet til. Mange er også bekymrede for de familiemedlemmer, som de var tvunget til at efterlade i Venezuela, herunder børn, ældre og andre slægtninge med særlige behov.

Bidraget fra Danmark vil støtte UNHCR og partnere med at styrke overvågnings- og profileringsaktiviteter, der er afgørende for yderligere at identificere vigtige beskyttelsesrisici og -behov for at kunne reagere tilstrækkeligt.

UNHCR er særligt bekymret over situationen i grænseområder, hvor mange familier slår sig ned midlertidigt i en søgen efter et levebrød. I disse områder er folk mere udsatte for at blive rekrutteret af bevæbnede grupper eller kriminelle bander, herunder børnerekruttering. Med bidraget fra Danmark vil UNHCR fokusere på at forbedre indkvarteringssituationen, yde nødhjælp, psyko-social rådgivning, adgang til uddannelse, sundhedspleje, vand og sanitet for venezuelanske flygtninge og asylansøgere med et specifikt fokus på børn og personer med særlige behov.

Grupper af oprindelige folk, der bor langs Venezuelas grænser mod Brasilien og Colombia, er også blevet ramt af situationen og er blevet tvunget til at flygte fra deres forfædres land. Bidraget fra Danmark vil være afgørende for at hjælpe UNHCR – i samarbejde med regeringer – med at give disse grupper den rette dokumentation for at få adgang til rettigheder, herunder husly, levebrød og sprogundervisning som et første skridt mod en lokal integration.

 

Danmark som UNHCR-donor

Danmark har længe været placeret blandt UNHCRs top ti donorer og var i 2016 UNHCRs niendestørste donor med et samlte bidrag på 389,5 mio. kr.

Danmark bidrager i begyndelsen af hvert år med en nødhjælpspulje (Emergency Reserve Fund) på 50,5 mio. kr., som UNHCR kan dirigere derhen, hvor behovene er mest akutte. Denne fleksibilitet gør det muligt for UNHCR at kunne reagere hurtigt på nødsituationer, hvilket redder liv og hjælper mennesker på flugt med kritiske beskyttelsesbehov og akutte, basale fornødenheder. Puljen er desuden af afgørende betydning for støtte til de såkaldt ”glemte” flygtningekriser, der er kritisk underfinansierede, fordi de kun modtager minimal offentlig opmærksomhed.

Bidrag fra Danmarks nødhjælpspulje
Udover de 3,5 mio. kr, der er blevet tildelt situationen i Venezuela, er 3,5 mio. kr. blevet tildelt hjælpen til flygtninge fra Den Centralafrikanske Republik, der er flygtet til Cameroun. 8,5 mio. kr. er blevet tildelt Rohingya-krisen, og derudover er der tildelt 7 mio. kr. hver til nødsituationerne i henholdsvis Nigeria, Irak, Sydsudan, Den Demokratiske Republik Congo og Burundi.

Ikke-øremærket finansiering
Udover nødhjælpspuljen (Emergency Reserve Fund) yder Danmark et andet fleksibelt kernebidrag på 160 mio. kroner i årlig ikke-øremærket finansiering.