Høringssvar fra UNHCR, FN’s Flygtningeorganisation

UNHCR’s kommentarer til regeringens lovforslag om bl.a. restriktioner på udstedelsen af rejsedokumenter til flygtninge.

UNHCR, FN’s Flygtningeorganisation, har afgivet høringssvar til regeringens forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Øget kontrol på udlændingeområdet).

Når en udlænding har mistet sit danske rejsedokument mere end én gang inden for en periode på fem år, risikerer vedkommende at må leve uden dansk rejsedokument i fem år. Udelukkelsen vil gælde, medmindre udlændingen kan bevise, at tabet skyldes brand eller tyveri. Kun efter forudgående ansøgning vil en udlænding i forbudsperioden kunne få lov til at foretage en kort rejse til for eksempel at besøge nær familie.

UNHCR’s høringssvar er tilgængeligt her (engelsk).