“Det er vores fælles opgave at sikre uddannelse til flygtninge”

Fire millioner flygtningebørn har ikke adgang til skolegang: UNHCR fremhæver, hvor vigtigt det er at investere i uddannelse som en bæredygtig løsning for flygtninge

Syriske flygtningebørn på skolebænken i Libanon, Juni 2018.
© UNHCR / Houssam Hariri

UNHCR, FN’s Flygtningeorganisation, var i dag medværter for lanceringen af UNESCO’s globale uddannelsesrapport for 2019: Migration, Displacement and Education: Building Bridges, not Walls. Begivenheden blev arrangeret i samarbejde med den danske UNESCO-nationalkommission og Globalt Fokus – og blev afholdt i FN Byen i København, hvor UNHCR er til stede med en række globale funktioner, heriblandt det globale uddannelses-team.

I en tid, hvor mere end halvdelen af verdens 7,4 millioner flygtningebørn ikke har adgang til skolegang, er rapporten en vigtig påmindelse om, at forpligtelsen fra FN’s Verdensmål om ikke at lade nogen i stikken, også gælder familier og børn på flugt fra forfølgelse og konflikter.

”Rapporten giver et stærkt rationale for den vægt, der lægges på uddannelse i Global Compact on Refugees og for nødvendigheden af at inkludere flygtninge i nationale uddannelsessystemer og sektorplaner” siger Filippo Grandi, FN’s Flygtningehøjkommissær.

Rapporten understreger vigtigheden af at inkludere flygtningebørn og –unge i nationale uddannelsessystemer som den eneste måde at sikre en inkluderende og ligeværdig uddannelse for alle og samtidig bidrage til stabile og produktive samfund i overensstemmelse med FN’s Verdensmål.

”Når millioner af flygtninge må leve i eksil i årevis – ofte meget længere tid end en barndom – er uddannelse ikke blot et af de vigtigste skridt til at løse verdens kriser, det er også helt fundamentalt for en effektiv håndtering af akutte flygtninge-nødsituationer. Lanceringen af Global Monitoring Report er vigtig timing, da den kommer samtidigt med de to såkaldte Global Compacts, den ene om migration og den anden om flygtninge. Ud af de mange statistikker på flygtningeområdet er der én, som skiller sig ud: Fire millioner flygtningebørn går i dag ikke i skole … Vi er nødt til at gøre mere,” understregede UNHCR’s Assisterende Højkommissær for Beskyttelse, Volker Türk, ved rapportens lancering i sidste måned i Berlin.

UNHCR’s egne data om uddannelse for flygtningebørn afdækker en lignende, foruroligende virkelighed. I rapporten Turn the Tide – Refugee Education in Crisis fra august 2018, kunne UNHCR beskrive, at mindre end to-tredjedele af verdens flygtningebørn får mulighed for at komme i grundskole, under en fjerdedel kommer på en ungdomsuddannelse og knapt én ud af hundrede har adgang til videregående uddannelse.

UNHCR’s uddannelsesprogrammerer har fokus på at sikre, at flygtningebørn kan gennemgå et fuldt uddannelsesforløb lige fra grundskole til ungdomsuddannelse, erhvervsuddannelse eller videregående uddannelse. Programmerne repræsenterer en holistisk og innovativ tilgang til flygtninges uddannelse, og samtidig udnytter programmerne i stigende grad de teknologiske fremskridt gennem såkaldte connected learning initiativer.

”Der er brug for, at vi fokuserer på tre hovedområder: En systematisk inklusion af flygtninge i nationale uddannelsessystemer og –planer; finansiering af institutioner og værtssamfund som kan sikre flygtningebørn adgang til uddannelse; og at sikre, at børn og unge får lært noget,” sagde Türk i Berlin.

”Det er vores fælles opgave at sikre uddannelse til flygtninge. Den private sektor, humanitære- og udviklingsorganisationer og regeringer må gå sammen for at øge finansieringen af uddannelse og udvikle mere innovative, fleksible og bæredygtige løsninger for at støtte flygtninges uddannelse og sikre en ordentlig uddannelseskvalitet for alle børn.”

Få mere information i UNHCR’s rapport fra august 2018 – Turn the Tide: Refugee Education in Crisis.

Download UNESCO’s Global Education Monitoring Report 2019 Migration Displacement and Education: Building Bridges, Not Walls.