Stater indgår historisk aftale for flygtninge og forpligter sig til en mere effektiv og retfærdig indsats

FN’s generalforsamling er nået til enighed om en innovativ global ramme for bedre at kunne hjælpe flygtninge, fordrevne og de samfund, der huser dem.

Ⓒ UNHCR / Sebastian Castañeda

NEW YORK, 17. december 2018: I en historisk beslutning blev medlemslandene i FN’s generalforsamling i dag enige om en ny international ramme – kendt som FN’s Globale Flygtningepagt (Global Compact on Refugees) – som vil ændre den måde, verden reagerer på massefordrivelser og flygtningekriser. Til gavn for både flygtningene og de samfund, der huser dem.

“Intet land bør stå alene i håndteringen af en enorm tilstrømning af flygtninge,” sagde FN’s Flygtningehøjkommissær Filippo Grandi. “Flygtningekriser kræver en global ansvardeling, og flygtningepagten er et stærkt udtryk for, hvordan vi kan arbejde sammen i en så fragmenteret verden som i dag.”

Den globale flygtningepagt blev vedtaget som en del af den årlige resolution om UNHCR, FN’s Flygtningeorganisation. Den bygger på den eksisterende internationale lovgivning om flygtninge, især FN’s Flygtningekonvention fra 1951 samt menneskerettigheder og humanitær ret. Den er et ikke-bindende, operationelt redskab til at styrke det internationale samarbejde.

Efter to år med omfattende konsultationer – ledet af UNHCR og med inddragelse af medlemslande, internationale organisationer, flygtninge, civilsamfundet, den private sektor og eksperter – vil denne nye globale aftale sikre mere robust støtte til de lande, hvor de fleste flygtninge lever. Det vil også styrke det fælles ansvar for at hjælpe dem, der er tvunget til at flygte fra konflikt eller forfølgelse.

”Flygtningepagten omsætter ideen om en ansvarsfordeling til konkrete, praktiske foranstaltninger for at sikre, at flygtninge ikke holdes i gidsler af politiske luner,” sagde Grandi. “Den understreger den længe fortjente anerkendelse af, at lande, der huser et stort antal flygtninge, yder et stort offer for vores fælles menneskehed, og flygtningepagten angiver også, hvordan resten af verden kan hjælpe med at dele ansvaret.”

Denne aftale kommer på et tidspunkt, hvor der er et presserende behov for at addressere et rekordhøjt antal flygtninge og fordrevne – over 68,5 millioner mennesker er blevet tvunget på flugt fra deres hjem verden over, og herunder har mere end 25,4 millioner mennesker krydset grænser og blevet flygtninge.

Ni ud af ti flygtninge bor i udviklingslande, hvor adgangen til basale ydelser som eksempelvis sundhed og uddannelse allerede er anstrengt. Flygtningepagten sigter mod at adressere denne udfordring ved at sikre flere investeringer – både fra regeringer og den private sektor – til at styrke infrastruktur og tilvejebringelse af services og ydelser til gavn for både flygtninge og værtssamfund. Flygtningepagten opfordrer desuden til politikker og lovgivning, der gør det muligt for flygtninge at få adgang til uddannelse og være produktive, mens de lever i landflygtighed. Flygtningepagten sigter mod at håndtere den miljømæssige påvirkning af at huse store flygtningegrupper og fremme brugen af alternativ energi.

Aftalen indeholder også en vision om flere muligheder for genbosættelse – f.eks. gennem familiesammenføring, studielegater eller humanitære visa – så flygtninge kan rejse sikkert. Desuden fastslår aftalen, at flygtninges frivillige hjemvenden under sikre og værdige forhold er den foretrukne løsning i de fleste flygtningesituationer.

Som led i den nye aftale vil fremskridtene blive fulgt ved at etablere opfølgningssystemer, herunder et Global Refugee Forum hver fjerde år, hvor regeringer vil afrapportere og give tilsagn om indsatser på en række områder, eksempelvis i forhold til finansielle bidrag, politikker og lovændringer, genbosættelseskvoter osv.

Vedtagelsen af Global Compact on Refugees i FN’s generalforsamling kommer få dage efter, at en regeringskonference vedtog den særskilte Global Compact on Safe, Orderly and Regular Migration i Marrakech, som vil blive præsenteret for FN’s generalforsamling senere på ugen.