Dansk bidrag sikrer hjælp til flygtningebørn i Uganda

Uganda er et af de lande i verden, der huser flest flygtninge, men kritisk underfinansiering har alvorlige konsekvenser for hjælpen til flygtningene.

© UNHCR/Duniya Aslam Khan

Patience var blot en teenager, da hun blev tvunget til at flygte fra sit hjem og efterlade sine forældre og sit land Sydsudan, hærget af konflikt og brutal vold. Sammen med sine to kusiner krydsede hun grænsen og ankom til Uganda i 2014.

Uden forældre eller andre voksne familiemedlemmer til at betale hendes skolegebyr, havde hun ikke andet valg end at droppe ud. ”Jeg drømte om at blive advokat. At kunne kæmpe på kvinders vegne,” siger Patience, der dog stadig ikke har opgivet håbet for sit hjemland: ”Jeg drømmer om, at jeg får børn, der vil genopbygge Sydsudan, når freden vender tilbage.”

Men indtil da er Patience i sikkerhed i Uganda sammen med de mere end 1,3 millioner andre flygtninge, der har søgt tilflugt her – og hermed gør Uganda til det land i Afrika, der huser flest flygtninge, og verdens tredjestørste værtsland for flygtninge.

FN’s Flygtningeorganisation (UNHCR) har for nylig afsat 10 mio. kr. fra Danmarks nødhjælpspulje til at støtte flygtningene i Uganda.

Danmarks bidrag giver et meget nødvendigt løft til indsatserne, for yderligere flygtninge ankommer til landet dagligt – alene i oktober modtog Uganda 6.600 nye flygtninge fra Den Demokratiske Republik Congo (DRC), Sydsudan og Burundi.

Vedvarende vold, ustabilitet og frygt for forfølgelse i nabolandene, især i Sydsudan og DRC, tvinger folk til at flygte og søge tilflugt i Uganda. Indtil videre i år er der ankommet mere end 85.000 nye flygtninge til landet, herunder 51.000 fra DRC, 29.000 fra Sydsudan og næsten 5.000 fra Burundi.

Samtidig truer kronisk underfinansiering til stadighed kapaciteten til at kunne yde livreddende hjælp og nødvendig beskyttelse samt sikre, at flygtningebørn kan gå i skole.

Da 62 procent af Ugandas flygtninge er børn og unge, er de aktuelle mangler i forhold til at sikre børn beskyttelse og uddannelse stærkt bekymrende. Tusindvis af uledsagede børn er særligt udsatte i forhold til at blive offer for overgreb som fysisk, seksuel og kønsbaseret vold og rekruttering til børnearbejde. Mere end 200.000 flygtningebørn går ikke i skole, og deltagelsen på ungdomsuddannelser er især lav. De flygtninge, der går i skole, mødes af pressede faciliteter og knappe resourcer, hvilket resultaterer i op mod 150 elever i hvert klasseværelse og 85 elever per lærer.

Sydsudanesiske Patience er flygtning i Uganda, men drømmer om at vende hjem, når der en dag bliver fred. ©UNHCR/Yonna Tukundane

Bidraget fra Danmark vil hjælpe UNHCR med at yde nødvendig hjælp som husly, rent drikkevand og sundhedspleje – men det vil også gøre det muligt for UNHCR at styrke beskyttelsen af ​​de mange børn og unge. Indsatsen for uledsagede børn inkluderer forbedrede plejeprocedurer, psykosocial støtte og etablering af særlige børnevenlige faciliteter. Samtidig arbejder UNHCR for at sikre betydelige fremskridt på adgangen til og kvaliteten af uddannelse, f.eks ved at uddanne og ansætte nye lærere og tilbyde opsamlingsprogrammer, der hjælper de børn og unge, der ikke går i skole, tilbage til klasseværelserne.

”Med så høj en andel af børn og unge blandt flygtningene i Uganda er det vigtigt at styrke indsatsen for at beskytte og uddanne dem, hvis ikke vi skal tabe en hel generation. Støtten fra Danmark hjælper os med at gøre netop det, mens den samtidig sender et vigtigt signal om solidaritet til Uganda, der generøst deler sine begrænsede ressourcer med en stor og voksende flygtningebefolkning,” siger Henrik M. Nordentoft, UNHCR’s Regionale Repræsentant for Nordeuropa.

En mor med hendes børn ankommer til modtagecentret Kagoma i Uganda efter at være flygtet fra brutale angreb, ildspåsættelser og drab i Den Demokratiske Republik Congo. ©UNHCR/Duniya Aslam Khan.

Bidraget til Uganda blev tildelt af UNHCR fra Danmarks Nødhjælpspulje, der også bidrog med vital støtte til UNHCR’s operationer i Cameroun, Tchad, Rwanda og Sydsudan, der hver modtog 10 millioner kr.

 

Danmark som donor til UNHCR

Danmark har længe rangeret blandt UNHCR’s top ti donorer. I 2019 har Danmark øget sit samlede bidrag til UNHCR til allerede i alt 92 mio. USD (en stigning i forhold til det samlede bidrag på 82 mio. USD i 2018). Hvert år, bliver ca. 160 mio. kr. (25 mio. USD) af det danske bidrag givet som ikke-øremærket og fleksibel finansiering.

Som en del af sin samlede finansering, bidrager Danmark i begyndelsen af hvert år med en nødhjælpspulje (Emergency Reserve Fund) på 50,5 mio. kr., som UNHCR kan fordele til indsatser, hvor behovene er mest akutte. Puljens fleksibilitet gør det muligt for UNHCR at reagere på nødsituationer, hvilket redder liv og hjælper mennesker på flugt med kritiske bekyttelsesbehov og akute, basale fornødenheder.