UNHCR takker Danmark for betydelig støtte til beskyttelsen af verdens flygtninge mod truslen fra coronavirus

Mens Europa som helhed er dramatisk påvirket af COVID-19, bifalder UNHCR, FN’s Flygtningeorganisation, Danmarks markante bidrag på 100 mio. kr. (14,8 mio. USD) som støtte til UNHCR’s COVID-19-appel for at beskytte flygtninge og deres værtssamfund rundt omkring i verden mod truslen fra pandemien. Dette bidrag placerer Danmark blandt de fire største donorlande til UNHCR’s indsats og respons.

Den danske støtte er en del af et samlet bidrag på 650 mio. kr. til den bredere FN og humanitære indsats for at beskytte nogle af de mest sårbare mennesker i verden mod konsekvenserne af ​​virussen. Desuden supplerer det Danmarks i forvejen stærke og langvarige finansielle støtte til UNHCR, der er øget yderligere i 2020.

Mere end 80 procent af verdens flygtninge bor i lande med svage sundheds-, og sanitetssystemer – ofte i tætbefolkede lejre eller i fattige byområder, hvor virussen hurtigt kan sprede sig.

”I kampen mod coronavirus er det afgørende at fokusere indsatserne på nogle af verdens mest sårbare mennesker, herunder flygtninge og internt fordrevne, hvis liv og levebrød er særligt udsatte. Danmarks stærke, fleksible og rettidige bidrag vil gøre det muligt for os at intensivere forberedelserne til at kunne forebygge og håndtere pandemien i skrøbelige flygtninge- og værtssamfund i udviklingslande,” siger Henrik M. Nordentoft, UNHCR’s Repræsentant for Nordeuropa.

I FN’s overordnede COVID-19 respons står UNHCR i spidsen for arbejdet med at levere livreddende hjælp til flygtninge, de internt fordrevne og deres værtssamfund samt støtte nationale myndigheder med at iværksætte inkluderende responsplaner og foranstaltninger.

Sammen med partnere har UNHCR eksempelvis distribueret rent vand, sæbe og andre rengøringsprodukter, etableret håndvask-stationer og faciliteter til isolation og behandling, gennemført informationskampagner, trænet sundhedspersonale og frivillige, leveret husly og anden basal nødhjælp, samt støttet flygtninge med direkte økonomisk støtte til at afbøde virussens negative socioøkonomiske konsekvenser.

Mens COVID-19 responsen styrkes, fortsætter UNHCR også arbejdet med at hjælpe og beskytte flygtninge og fordrevne rundt om i verden – FN’s Flygtningehøjkommissær har sendt en kraftig appel til det internationale samfund om ikke at glemme den vitale støtte, der er nødvendig for at imødegå behovet hos de mere end 70 millioner mennesker, der i dag er på flugt fra krig, konflikt og forfølgelse.